Show simple item record

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorBerger, Håkon Frengstad
dc.date.accessioned2019-10-02T07:00:52Z
dc.date.available2019-10-02T07:00:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619698
dc.description.abstractBærekraftig ledelse krever en fundamentalt ulik tilnærming til ledelse av virksomheter enn hva som kommer fram av mange tradisjonelle ledelsesmodeller. Det krever en endring i tankegang og praksis fra toppleder og styret, og det må gjøres tøffe prioriteringer som på kort sikt kan virke svært utfordrende. Mye tyder på man kan oppnå framtidig suksess ved å omfavne bærekraft som en mulighet, istedenfor å kun behandle det som overholdelse av forpliktelser ovenfor samfunnet eller forsvar mot kritiske interessenter. Lederne i denne studien har illustrert former for systemtenkning og taktikker som muliggjør integrering av bærekraft på en effektiv måte i deres virksomheter. Fokus på den tredelte bunnlinje står sentralt, men suksessfulle bærekraftstrategier med et bredere perspektiv må tilsynelatende bunne i en klar visjon og et (re)definert formål med hele virksomheten. Studien eksemplifiserer mulighetene for å drive forretningsvirksomhet som gagner hele samfunnet – hele kloden, uten at det går på bekostning av økonomiske målsettinger. Modeller og praksis som blir kartlagt og presentert i denne studien kan gi inspirasjon og innsikt til bedriftsledere selv, eller eiere/aksjonærer som ser betydningen av å ansette bærekraftsfokuserte ledere. På tross av at flere ser de mulighetene som ligger i voksende krav og behov for bærekraftige løsninger i markedet, må flere ledere gå i front for å løse de globale utfordringene vi står ovenfor. Bærekraftige ledere må til enhver tid evne å påvirke et bredt utvalg av interessenter, gjerne med både forskjellige og konkurrerende interesser. De prisbelønte lederne i studien eksemplifiserer hvordan de beveger seg utover primærperspektivet bestående av ansatte, kunder og aksjonærer – hovedinteressentene i tradisjonelle markeds- og lederskapsmodeller. De innehar intellektuell kapasitet og fleksibilitet som tillater dem å se «det store bildet», samtidig som de evner å foreta strategiske analyser ned på detaljnivå; skifte perspektiver (lokale og globale) raskt og ofte ved behov. Dette muliggjøres ved å kommunisere et formål som de enkelte aktører i og rundt organisasjonen kan relatere seg til på et personlig nivå. Formålet formidler hvordan deres tjenester, løsninger og produkter tjener klare behov, og kan forklares for alle interessenter. Et mye brukt virkemiddel her er å knytte verdier og formål opp mot lokalsamfunn for å underbygge identitet, samt skape kollektiv meningsdannelse og engasjement. Det handler om relasjonsbygging; sørge for at både eksterne og interne interessenter får et personlig forhold til virksomhetens formål og dermed rettferdiggjøre bærekraftstiltak.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectLedelsenb_NO
dc.subjectØkonominb_NO
dc.subjectSensemakingnb_NO
dc.subjectStrateginb_NO
dc.titleDen bærekraftige lederennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200nb_NO
dc.source.pagenumber68nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal