Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.advisorMeisner, Ulrik
dc.contributor.advisorStørksen, Jørgen Otre
dc.contributor.authorHåkonsen, Fredrik Rustad
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2019-08-29T12:07:56Z
dc.date.available2019-08-29T12:07:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611654
dc.description.abstractDen teknologiske utviklingen er med på å fremme endring som et begrep virksomheter og toppledere konstant må forholde seg til. Resultat fra flere studier viser at bare 1 av 3 endringsprosjekter lykkes, og et flertall av toppledere er usikre på hvordan de skal lede endringsprosjekter og digitaliseringsarbeid. Temaet er således svært dagsaktuelt. Formålet med denne masterutredningen er å bidra med kunnskap og innsikt om digitale endringer, slik som Robotic Process Automation. Videre er intensjonen å undersøke i hvilken endringsledelse som kreves for digitaliseringsprosessen RPA. Casebedrift for oppgaven er DNB. Problemstillingen tar utgangspunkt i sentrale rammeverk innen endringslitteratur, slik som Kotters 8- stegs endringsmodell, Leavitts diamant som beskriver hvordan en organisasjon henger sammen, samt teori om hvorfor det oppstår motstand mot endring og sist men ikke minst hvilke virkemidler som kan bruke for å redusere/hindre dette. Empirien er innsamlet gjennomført en kvalitativ undersøkelse, gjennom dybdeintervju med seks informanter fra DNB. Metoden har gitt innsikt i hvordan DNB arbeider med RPA-prosjekter. Empiri og teori viser at én endringsledelsesmodell for RPA-prosjekter har i stor grad likt innhold som Kotters velkjente modell, men strukturen er ulik. RPA-prosjekter skiller seg ut også ut ved at de er små og agile, og sjeldent medbringer et behov for omorganisering, personell reduksjon, endring av kultur eller endring av stillingsbeskrivelser. Digital modenhet er også et aspekt som toppledere og virksomheter må ta stilling til, dersom de ønsker å lykkes med digitaliseringsprosessen RPA.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleEndringsledelse i en digital verden : en kvalitativ case-studie av RPA-prosjekter i Den norske Banknb_NO
dc.title.alternativeChange management in a digital worldnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber55nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal