Show simple item record

dc.contributor.advisorEvensen, Øystein
dc.contributor.advisorBåtnes, Anna
dc.contributor.authorVatn, Jørgen Andreas Åm
dc.date.accessioned2019-06-06T12:29:06Z
dc.date.available2019-06-06T12:29:06Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600181
dc.description.abstractDenne oppgaven inngår i et større studium for å designe og utforme en metode, med et tilhørende forsøksoppsett, for å kartlegge den fototaktiske svømmeresponsen til kopepodittstadiet til Lepeophtheirus salmonis. Vi har spesifikt sett på effekten av ulike bølgebånd, intensiteter og pulseringsintervaller av lys, og kartlagt dette ved hjelp av maskinsynsalgoritmer og avanserte statistiske metoder. Oppgaven diskuterer grundig utviklingen av metoden brukt i forsøkene og presenterer deler av de preliminære resultatene for å validere metoden. De kybernetiske og statistiske metodene blir presentert i separate masteroppgaver. Under førsøkene ble kopepoditter overført til et glassakvarium, hvor infrarøde lyskastere synliggjore kopepodittene som så ble avbildet. Forsøkene ble utført i absolutt mørke, hvor en lyskilde ble plassert i ene enden av akvariet og denne sendte ulike lysstimuli inn mot kopepodittene. Bildene fra forsøkene ble tolket ved hjelp av deteksjons- og sporingsalgoritmer, før de ble analysert ved hjelp av ulike statistiske modeller. Denne metoden lar oss nå studere fototaktisk respons hos kopepoditter, på en mye mer nyansert måte enn gjort tidligere. I tillegg til at vi nå kan studere hvor stor andel av en populasjon med kopepoditter som forflytter seg mot en lyskilde, kan denne metoden brukes for å studere individuelle fototaktiske responser ved hjelp av maskinsynsalgoritmer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleMetode for kartlegging av den fototaktiske svømmeresponsen til Lepeophtheirus salmonisnb_NO
dc.title.alternativeMethod for investigating the phototactic swimming behavior of the marine copepod Lepeophtheirus salmonisnb_NO
dc.typeStudent paper, othersnb_NO
dc.source.pagenumber56nb_NO
dc.description.localcodeVET


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal