Show simple item record

dc.contributor.advisorNyquist, Nicole Frost
dc.contributor.authorHegstad, Haldis
dc.contributor.authorHusby, Ingunn
dc.contributor.authorJensen, Trine Agersborg
dc.date.accessioned2019-06-06T12:08:42Z
dc.date.available2019-06-06T12:08:42Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2600172
dc.description.abstractRåfôring er et omdiskutert tema. Det er mange påstander og bekymringer angående råfôring som i hovedsak handler om hundens og menneskers helse. I denne oppgaven har vi sett nærmere på enkelte ofte uttalte påstander og bekymringer, og forsøkt å finne forskning på disse. Vi ønsker å bruke studiene vi fant som grunnlag for å gi informasjon og råd til dyreeiere. Vi valgte å se på temaer som bakgrunn for hundeeiers valg av råfôr, hunden som altetende rovdyr, hundens genetiske forutsetninger for fordøyelse av næringsstoffer, forskjell på hundens og ulvens diett, hundens preferanse for fôr og makronæringstoffer, tannhelse ved råfôring, mulige årsaker til at hunder spiser avføring og hygiene ved råfôring. Det varierte hvor mye forskning vi fant om de forskjellige temaene. Noe av forskningen motsier påstandene til tilhengere av råfôring, og mange av påstandene deres har ingen bakgrunn i forskning. Enkelte påstander fant vi ikke nok studier på til å kunne avkrefte eller styrke påstandene. Bekymringene dyrehelsepersonell har angående hygiene ved råfôring styrkes i de studiene vi fant. Feeding raw meat-based diets (RMBDs) is a controversial topic. There are many claims and concerns about feeding RMBDs, mainly concerning the health of dogs and humans. In this thesis we have taken a closer look at some often-stated claims and concerns and tried to find scientific studies on these claims and concerns. The scientific studies are used as a basis for providing information and advice to owners. We chose to look at topics such as reasons dog owners’ reasons for feeding RMBDs, the dog as an omnivorous predator, genetic preconditions for digestion of nutrients, differences between the dog’s and the wolf’s diet, the dog’s preference for pet food and macronutrients, the effect on dental health when feeding RMBDs, possible causes of dogs eating faeces, and hygiene when feeding RMBDs. We found a varying number of scientific studies on the different topics. Some of the scientific studies contradict the claims from the proponents of raw feeding and many of the claims are not supported by scientific studies. We did not find enough studies to evaluate some of the claims. Some of the studies validates animal health professionals’ concerns regarding hygiene when feeding RMBDs.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleRåfôring av hund? En litteraturstudie av argumenter for og imot å fôre hunden med en diett basert på rått kjøttnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO
dc.description.localcodeB-DYR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal