Show simple item record

dc.contributor.authorPersson, Arnulf R.
dc.date.accessioned2019-05-28T09:49:52Z
dc.date.available2019-05-28T09:49:52Z
dc.date.issued1966
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2599192
dc.descriptionFra institutt for grønnsaksdyrkning. Stensiltrykk nr. 22.nb_NO
dc.description.abstractEn har festet seg ved at GA kan bryte fysiologisk kvile (f.eks" i notet- og visse frøslag), og videre at det kan fremme vekst ved subnormal temperatur (f.eks. for visse grasslag). Det er egenskaper som kanskje kan komme til nytte ved den driving av grønnsaker som foregår i mange norske gartnerier i de tidlige vårmåneder. Driving av graslauk og kruspersille er ikke av uvesentlig økonomisk betydning fra juletider framover til mai-juni. Den første vårdrivingen foregår i veksthus mens den seinere for en stor del foregår i benk., Ved denne drivingen· gjelder det at plantene kommer i rask vekst etter at de har rotet seg, slik at en kan få et salgsferdig produkt på så kort tid som mulig og så tidlig på året som mulig. I sær ved den tidlige driving spiller fyringskostnadene en stor rolle.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleForeløbig gransking med bruk av GA i grønnsakkulturernb_NO
dc.typeLearning objectnb_NO
dc.source.pagenumber29nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [490]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal