Show simple item record

dc.contributor.authorRøeggen, Ottar
dc.date.accessioned2019-05-12T12:27:47Z
dc.date.available2019-05-12T12:27:47Z
dc.date.issued1976-07
dc.identifier.isbn82-576-5550-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597307
dc.descriptionFra institutt for grønnsaksdyrking. Stensiltrykk nr. 90.nb_NO
dc.description.abstractEtter to års erfaringer med spireøvelser for hagebruksstudentene (HAB2-studentene) ser det ut til at det er nødvendig å skrive noe om begrepene bevegelse og tid. En bedre forståelse av disse begrepene vil formodentlig gjøre det lettere for studentene å forstå hvordan man matematisk skal beskrive temperaturens virkning på strekningsveksten til en rot eller stengel. I dette ligger ingen kritikk av studentenes manglende forståelse og innsikt. Det er kanskje snarere et utslag for det faktum at vi mennesker ikke har en klar forståelse av de mest elementære begreper som angår oss alle hver eneste dag. Det antydes her at en av grunnene til dette kan skyldes at ledende vitenskapsfolk har relativisert begrepene for oss på en feilaktig måte.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBevegelse, tid og strekningsvekst av rot og stengel hos ert (Pisum sativum L.) under spiring.nb_NO
dc.title.alternativeMotion, time and elongation of root and epicotyl in pea (Pisum sativum L.) during germination.nb_NO
dc.typeProfessional articlenb_NO
dc.source.pagenumber15nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [491]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal