• Gastrointestinale nematoder hos førsteårsbeitende storfe 

   Gulli, Adelen; Magnus, Heidi (Student paper, others, 2019)
   I denne studien har det blitt analysert 64 avføringsprøver av storfe fra åtte ulike melkebesetninger fra Oslo og Buskerud. Prøvene ble undersøkt for gastrointestinale nematoder. Målet for oppgaven har vært å undersøke ...
  • Vaginalprolaps hos søyer - en undersøkelse blant norske sauebønder lammingssesongen 2020 

   Eggebø, Johan; Solveig, Solberg Melheim (Student paper, others, 2020)
   Studien tok utgangspunkt i et registreringsskjema som ble sendt ut før lamminga i 2020. Skjemaet ble sendt ut til 70 sauebønder som meldte sin interesse, hvorav 27 (38,6%) sendte skjemaet tilbake. Det var totalt 64 søyer ...