• Langtidsoppfølging av hunder med ervervet Fanconi syndrom i Norge 

      Grongstad, Celine; Hedman, Hanne; Sæther, Eli Beate (Student paper, others, 2020)
      Fanconi syndrom (FS) er en generalisert defekt i proksimale tubuli som fører til tap av flere stoffer via urinen i unormalt store mengder, slik som glukose, aminosyrer, laktat, bikarbonat, kalium og fosfor. Dette gir typisk ...