• Nyreskade hos hund bitt av huggorm - biomarkører i urin 

      Myhre, Lise; Sundhagen, Rikke Eveline (Student paper, others, 2020)
      Huggorm (Vipera berus) er den eneste giftige slangen i Skandinavia, og huggormbitt hos hund forekommer mellom april og oktober. Giften fra huggorm inneholder bestanddeler som kan ha en toksisk virkning på nyrene. Formålet ...