• En deskriptiv studie av ervervet Fanconi syndrom hos norske hunder i tidsperioden 2005 til 2019 

   Tøien, Sara; Rande, Mia Sofie Mjønes; Hylin, Inger (Student paper, others, 2019)
   Fanconi syndrom er definert som en medfødt eller ervervet dysfunksjon i proksimale renale tubuli. Lidelsen forårsaker nedsatt reabsorpsjon av en rekke substanser, deriblant aminosyrer, glukose og elektrolytter. Ervervet ...
  • Langtidsoppfølging av hunder med ervervet Fanconi syndrom i Norge 

   Grongstad, Celine; Hedman, Hanne; Sæther, Eli Beate (Student paper, others, 2020)
   Fanconi syndrom (FS) er en generalisert defekt i proksimale tubuli som fører til tap av flere stoffer via urinen i unormalt store mengder, slik som glukose, aminosyrer, laktat, bikarbonat, kalium og fosfor. Dette gir typisk ...
  • Mastcelletumor hos engelsk setter - klinisk presentasjon og utfall 

   Bjørnvold, Christiane Henriette Othilie Jarve; Neset, Jørgine; Sagedal, Håkon Dolva (Student paper, others, 2019)
   I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvordan mastcelletumorer (MCT) arter seg hos engelsk setter, og hvordan det går med disse hundene etter at diagnosen er stilt. Bakgrunnen for denne undersøkelsen er at det er registrert ...