• Kulturuttrykk på Adamstuen : Norges veterinærhøgskole 75 år 

      Bye, Birgitte; Ingebrigtsen, Kristian; Munthe, Anne Cathrine (Non-fiction monograph, 2010)
      Kjære leser! Yngvild Wasteson Rektor Norges veterinærhøgskole (NVH) står i 2010 midt oppe i en spennende og krevende prosess med å planlegge flytting av virksomheten på Adamstuen i Oslo til Ås. På campus Ås skal ...