• Opplevelsesverdi av regnbed langs vei og gate 

      Evensen, Katinka Horgen; Rosef, Line; O'Halloran, Sally (Fagrapport;, Report, 2023)
      Overvannshåndteringstiltak i form av regnbed benyttes i økende grad langs vei og gate i urbane områder. Fra et økosystemtjenesteperspektiv har et regnbed potensial til å tilføre regulerende, og støttende tjenester, men ...