Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSørensen, Rolf
dc.date.accessioned2019-02-27T10:14:27Z
dc.date.available2019-02-27T10:14:27Z
dc.date.issued1996-06-26
dc.identifier.issn0805-7214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2587746
dc.descriptionFra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 1/1996. Faggruppe: Jordfag. Geografisk område: Hedmark, Sørøst-Norge. Oppdragsgiver: Institutt for arkeologi, kunsthistorie og numismatematikk, Universitetet i Oslo.nb_NO
dc.description.abstractEt stort antall lave terrasser er kartlagt på Rødsmoen mellom Rena og Glomma i forbindelse med arkeologiske undersøkelser. Terrassene har dobble jordprofil med ufullstendig utviklede podsolprofiler (haplic Arenosol; FAO-Unesco), og med ett eller flere kullag i de øvre 20 - 30 cm. Detaljerte oppmålinger, pollenanalyse av myrer og jordprofil, 14C-dateringer og jordsmonnundersøkelser danner grunnlag for diskusjonen om terrassenes dannelse. Jordmaterialets egenskaper gjør det lite sannsynlig at terrassene kan være dannet ved solfluksjons-prosesser. Pollenanalysen gir sterke indikasjoner på at terrassene har vært dyrket, og 14C-dateringene tyder på at dyrkningsfasen var fra ca 1200 - 600 år før nåtid. Det antydes at en variant av 'plaggen-kultur' ble praktisert på Rødsmoen, fra tidlig vikingtid (eller før) og frem til middelalderen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for jord- og vannfagnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPaleosol profilernb_NO
dc.subjectPollenanalysenb_NO
dc.subjectSolifluksjonnb_NO
dc.subjectDyrkningsmetodernb_NO
dc.subjectPaleosolsnb_NO
dc.subjectPollenanalysesnb_NO
dc.subjectSolifluctionnb_NO
dc.subjectFarming systemsnb_NO
dc.titleJordsmonnet på antatte dyrkingsfelt, Rødsmoen øvingsområde Renanb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber21nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [490]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal