Show simple item record

dc.contributor.authorLundekvam, Helge
dc.contributor.authorSkøien, Svein
dc.date.accessioned2019-02-26T12:50:15Z
dc.date.available2019-02-26T12:50:15Z
dc.date.issued1997-06-04
dc.identifier.issn0805-7214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2587492
dc.descriptionFra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 2/97. Faggruppe: Jorderosjon. Geografisk område: Norge, Østfold, Akershus.nb_NO
dc.description.abstractVed Institutt for jord- og vannfag er det gjort ålinger av jorderosjon forårsaket av regn og smeltevann fra forsøksfelter i Akershus og Østfold. Det er særling virkning av ulik jordarbeiding som er undersøkt. I de seinere åra har denne forskningen vært koplet til prosjektet "Jordsmonnovervåking i Norge 1992-1996", som er ledet av Jordforsk, Ås. De fleste av resultatene er publisert i rapporter fra dette prosjektet (Lundekvam 1997). Fra 1997 er erosjonsprosjektet knyttet til forskningsprogrammet "Miljøvennlige driftsformer i landbruket" som er et samarbeid mellom flere NLH-institutter og Jordforsk. Vi gir her en generell oversikt over spørsmål knyttet til måling av jorderosjon og viser noen resultater fra de målingene som er gjort ved Institutt for jord- og vannfag.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for jord- og vannfagnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJorderosjonnb_NO
dc.subjectLeirjordnb_NO
dc.subjectJordarbeidingnb_NO
dc.subjectOverflateavrenningnb_NO
dc.titleJorderosjon. Målinger og utprøving av tiltak mot vannerosjon på jordbruksområdernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber24nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [490]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal