Show simple item record

dc.contributor.authorHaaland, Ståle Leif
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorEikebrokk, Bjørnar
dc.contributor.authorEregno, Fasil
dc.contributor.authorGreipsland, Inga
dc.contributor.authorHeistad, Arve
dc.contributor.authorParuch, Adam
dc.contributor.authorParuch, Lisa
dc.contributor.authorRiise, Gunnhild
dc.contributor.authorRohrlack, Thomas
dc.contributor.authorTurtumøygard, Stein
dc.date.accessioned2018-11-14T12:55:30Z
dc.date.available2018-11-14T12:55:30Z
dc.date.created2018-10-18T12:48:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-17-02176-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2572851
dc.description.abstractDenne rapporten er skrevet på oppdrag fra Bergen kommune i forbindelse med prosjektet «Forurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområde». Prosjektet er gjennomført i samarbeid mellom NIBIO, NMBU og SINTEF. Vi har sett på næringsstofftilførsler, algesammensetning, sykdomsfremkallende mikroorganismer, gjeldende restriksjoner og hygieniske barrierer. Hovedutfordringen antas å være økt algemengde og naturlig organisk materiale i råvannskilden, samt næringsstofftilførsler fra Indrevatnet. Det har av det blitt utarbeidet forslag til tiltak for å redusere tilførsler av fosfor fra nedbørfeltet til Indrevatnet. Vi anbefaler også at det gjøres en vurdering av fryse/tine effekter med hensyn til eventuelle lekkasjer fra avløpsledninger, samt en oppfølging av anbefalinger til utvidede klausuleringsbestemmelser som tidligere er gitt av Rådgivende Biologer AS.........
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNIBIOnb_NO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectForurensningsanalyse
dc.subjectPollution analysis
dc.titleForurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområdenb_NO
dc.title.alternativeForurensingsanalyse av drikkevannskilden Jordalsvatnet med vanntilsigsområdenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914
dc.source.pagenumber86nb_NO
dc.source.volume4nb_NO
dc.source.issue120nb_NO
dc.identifier.cristin1621375
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10880nb_NO
cristin.unitcode192,15,2,0
cristin.unitcode192,50,0,0
cristin.unitcode192,14,1,0
cristin.unitnameSeksjon for bygg og miljøteknikk
cristin.unitnameSentraladministrasjonen
cristin.unitnameInstitutt for miljøvitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal