Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNavrud, Ståle
dc.contributor.advisorStrand, Jon
dc.contributor.authorDugstad, Anders
dc.coverage.spatialAmazonasnb_NO
dc.date.accessioned2018-11-09T12:39:44Z
dc.date.available2018-11-09T12:39:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2571825
dc.description.abstractThe Amazon rainforest is the world's largest rainforest. Currently, at least 16 percent of the area has disappeared due to deforestation. Deforestation results in loss of ecosystem services and goods which provide local and distant households with benefits. Consequently, preservation of the Amazon rainforest has grown to become a global concern. Implementation of a preservation plan to preserve the Amazon rainforest depends on costs and benefits, which must be determined and weighted against each other. The respective benefits among distant beneficiaries are assumingly related to non-use values, which implies existence and bequest values. Through a contingent valuation survey with an internet panel of 300 randomly sampled Norwegian respondents, the study finds that Norwegian households are, on average, willing to pay between NOK 950-1100 as an annual national tax to secure the realization of an extensive preservation plan, which implies no further forest and species loss within 2050. Implicitly, the study provides clear evidence that distant beneficiaries are willing to pay to preserve the Amazon rainforest, where non-use values and carbon storage values are of great importance. Further, the study evaluates the reliability of utilizing three benefit transfer techniques, including the Delphi method, to determine mean WTP among Norwegian households to secure the realization of two preservation plans. Results indicate that estimates derived by utilizing the Delphi method as a benefit transfer technique are directly comparable to estimates derived by a population contingent valuation survey. On the other hand, utilizing unit transfer with income adjustment and function transfer as benefit transfer techniques do not provide directly comparable estimates. Thus, through low transfer errors and test results, the study provides evidence that the Delphi method is a reliable benefit transfer technique, which entails substantially less costs and time expenditures compared to population CV surveys.nb_NO
dc.description.abstractAmazonasregnskogen er verdens største regnskog. Per dags dato er minst 16 prosent av skogen borte som resultat av avskoging. Avskoging medfører tap av økosystemtjenester og goder som forsørger lokale og fraværende husholdninger med nytte. Derav har preservering av Amazonasregnskogen blitt en global bekymring. Implementering av en preservasjonsplan for å preservere Amazonasregskogen avhenger av kostnader og nytter knyttet til tiltaket. Disse må estimeres og inkluderes i en kostnytteanalyse. Den respektive nytten blant fraværende husholdninger er antageligvis relatert til ikke-bruksverdier som innebærer eksisens- og arvverdier. Gjennom en betinget verdsettingsspørreundersøkelse med et internettpanel på 300 tilfeldig valgte norske respondenter, finner studien at norske husholdninger er villig til å betale i gjennomsnitt mellom NOK950-1100 for å sikre implementering av en preservasjonsplan som sikrer intet mer tap av skog og arter i Amazonas. Studien demonstrer at fraværende husholdninger er villig til å betale for å preservere Amazonasregsnkogen, hvor eksistensverdier og karbonlagringsverdier verdsettes høyt. Videre vurderer studien påliteligheten av å benytte tre ulike verdioverføringsmetoder, inkludert Delphi-metoden, for å determinere gjennomsnittlig betalingsvillighet blant norske husholdninger for å sikre implementering av to preservasjonsplaner. Resultatene indikerer at estimater determinert ved å benytte Delphi-metoden som en verdioverføringsmetode er direkte sammenliknbare til estimater determinert av en betinget verdsettingsundersøkelse. På den andre siden, enhetsverdioverføring justert for inntektsforskjell og funksjonsoverføring gir ikke direkte sammenliknbare estimater. Derfor, gjennom lave overføringserror og testresultater, demons-trerer studien at Delphi-metoden er en pålitelig verdioverføringsmetode som innebærer betydelig lavere kostnader sammenliknet med en betinget verdsettingsundersøkelse.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectContingent Valuationnb_NO
dc.subjectStated preference methodsnb_NO
dc.subjectDelphi methodnb_NO
dc.subjectBenefit transfernb_NO
dc.subjectNon-use valuesnb_NO
dc.titleNorwegian households' willingness to pay to preserve a global public good : the Amazon Rainforestnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Economics: 212nb_NO
dc.subject.nsiM30-ECONnb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO
dc.description.localcodeM-ECONnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal