Show simple item record

dc.contributor.advisorBischof, Richard
dc.contributor.advisorHovland, Anne Lene
dc.contributor.authorBruholt, Sigrid
dc.date.accessioned2018-11-05T13:03:32Z
dc.date.available2018-11-05T13:03:32Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570999
dc.description.abstractTelemetry is one of the most important tools of wildlife research. It provides information about dispersal, home range, survival, movement and many other ecological and biological aspects. Although many animals are fitted with telemetry-collars, few studies show the behavioural effects these collars may cause on the individual. The collar may lead to a significant change in behaviour, and thus the study results may not be representative for the wild population. Additionally, collars may affect animal welfare by causing physical pain and discomfort. The objective of this research was to quantify possible short-time behavioural effects of red fox (Vulpes vulpes) to telemetry-collars. This were done by recording the behaviour of 16 captive foxes by around the clock video monitoring during a two-week experimental period. Proportion of day activity and behaviour linked to discomfort were scored at fixed time intervals post collar attachment, and body mass were measured. I fitted linear mixed effect models and general linear mixed effect models to analyse possible relationships between collars and activity, body mass and specific behaviours indicating discomfort. The results revealed distinct behavioural effects in red foxes as a result of wearing telemetry collars. The collars caused discomfort as collared foxes had a significant increase in performance of the behaviours “rubbing” and “shaking”. In addition, collared foxes lowered their weight gain compared to non-collared foxes. The behavioural effects caused by collars were found to diminish over time, indicating an acclimation to the collars. This thesis emphasizes the importance of understanding the possible effects related to collars on wildlife, both for animal welfare reasons and for good science. Scientists should always establish potential complications and consequences associated with telemetry before doing research in order to minimize collar impact.nb_NO
dc.description.abstractTelemetri er et av de viktigste hjelpemidlene i forskning på dyrelivet. Det gir informasjon om spredning, hjemmeområder, overlevelse, forflytning og mange andre økologiske og biologiske aspekter. Mange dyr blir i dag utstyrt med telemetrihalsbånd selv om det finnes få studier om hvordan disse halsbåndene påvirker dyrenes atferd. Halsbåndet kan føre til en betydelig atferdsendring, noe som fører til at resultatene fra studiet ikke representerer artens eller populasjonens atferd. I tillegg kan halsbåndet påvirke dyrevelferden ved å føre til skader eller ubehag på dyret. Målet med dette studiet var å kvantifisere mulige kortsiktige atferdsmessige effekter hos rødrev (Vulpes vulpes) forårsaket av telemetrihalsbånd. Dette ble gjort ved å registrere og observere atferden til 16 rever med og uten halsbånd ved hjelp av 24-timers videoovervåkning gjennom et to ukers langt forsøk. Andel dagaktivitet og atferd som tyder på ubehag ble samlet inn på bestemte tider etter påsettelse av halsbånd, og kroppsvekt ble målt. Jeg tilpasset lineære modeller for å analysere mulige sammenhenger mellom halsbånd og aktivitet, kroppsvekt og atferd som uttrykker ubehag. Resultatene viste at revene endret atferd som følge av å ha på halsbånd. Halsbåndene viste seg å forårsake ubehag ved at rever som bar halsbånd hadde en betydelig økning av atferdene «rubbing» og «shaking», i tillegg til at de opplevde en mindre vektøkning. De atferdsmessige effektene av halsbånd viste seg å avta med tiden, noe som kan tyde på at revene ble vant til halsbåndene. Denne oppgaven understreker viktigheten av å forstå de mulige påvirkningene halsbånd kan ha på dyrelivet, både med tanke på dyrevelferd og på god forskning. Før forskere gjør studier som inkluderer telemetri-halsbånd bør potensielle komplikasjoner og konsekvenser bli etablert slik at man kan forsøke å gjøre effektene av halsbåndene minst mulig.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleBehavioural responses of captive red fox (Vulpes vulpes) to telemetry collarsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeB-BIOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal