Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjølberg, Ole
dc.contributor.advisorSteen, Marie
dc.contributor.authorPaulsen, Lars Joachim
dc.date.accessioned2018-11-01T12:47:46Z
dc.date.available2018-11-01T12:47:46Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570623
dc.description.abstractThe thesis will consist of two parts. In part 1 I look at how speculative positions effect the price risk in the oil price market. The effect will be measured towards two different risk measures. First I estimate GARCH(1.1) type models to analyze whether the speculative market as a whole has an impact on the price risk in the market, before I split the sample into the sub-categories given by Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Second, I look at the risk benchmark, the oil volatility index (OVX), measuring this with the COT-numbers using an ordinary least squares-type regression. I do not find any relationship between speculative positions and oil price risk. Splitting speculators into four categories, and dividing the sample into two periods, I find that an increase in Money Manager positions reduce oil price risk after 2013. The same results were obtained for Brent, in addition to a finding indicating a positive relationship between Brent oil risk and long non-reportable positions. For the OVX-analysis, findings indicate a positive relationship between both long and short speculators. This relationship seems to be with short money managers, and long swap dealers, who both are found to be positive and significant. Part 2 is an attempt to investigate if an event study on volatility can be done using a simpler analytical framework then what’s been seen in other event studies on this. OPEC announcements are used in the analysis. These are split into three distinct announcements, signals of increased production, maintained production, and increased production, for a total of 21. Estimating a 5, 10 and 30 days event window using other research as a benchmark, I find that the results are not satisfactory. It is found that the issues increase, with an increased event window.nb_NO
dc.description.abstractOppgaven består av to deler. I del 1 ser jeg på hvordan spekulative posisjoner påvirker pris risikoen i oljemarkedene. Denne effekten blir målt ved hjelp av to ulike risikomål. Først blir det estimert GARCH(1.1) type modeller, for å analysere om det spekulative markedet som en helhet har en påvirkning på prisrisikoen. Etter dette blir de fire underkategoriene, som de er gitt av Commodity Futures Trading Commission (CFTC), benyttet i analysen. Deretter blir risiko benchmarken, Oil Volatility Index (OVX), brukt i en ordinary least squares lineær regresjon mot de samme tallene. Jeg finner ingen sammenheng mellom spekulative posisjoner og oljepris risiko. Når utvalget blir splittet inn i sine fire kategorier, som gitt i COT-rapportene, og perioden blir delt i to, finner jeg at økt handels aktivitet fra Money Managers reduserer pris risiko fra 2013 for både Brent og WTI. For Brent finner jeg i tillegg en positiv sammenheng med short non-reportables. Både long og short spekulanter blir funnet å være signifikante og positive mot OVX. Denne sammenhengen viser seg å spesielt være mellom OVX, short money managers og long swap dealers. Del 2 er et forsøk på å undersøke om en event-studie på volatilitet kan gjennomføres ved hjelp av et enklere analytisk rammeverk. OPEC kunngjørelser er brukt i analysene. Disse er delt inn i tre distinkt forskjellige kunngjørelser, signaler om økt produksjon, fortsatt produksjon på samme nivå, og redusert produksjon, med total 21 kunngjørelser. Ved å estimere 5, 10 og 30 dagers event vinduer, og ved hjelp av tidligere analyse som benchmark, finner jeg at resultatene ikke er gode. Det blir også funnet at problemene øker, med et økt event vindu.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleWhat drives risk in the oil market? : an empirical analysis of oil price risk in the period 2008-2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal