Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorEid, Tron
dc.contributor.authorHobbelstad, Kåre
dc.date.accessioned2018-11-01T09:44:44Z
dc.date.available2018-11-01T09:44:44Z
dc.date.created2005-05-03T00:00:00Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2570547
dc.description.abstractI Del diskuteres generelle utfordringer ved utvikling og bruk av dataprogrammer for langsiktige investerings-, avvirknings- og inntektsanalyser i skog. I tillegg til problemstillinger relatert til feil og usikkerhet i takstgrunnlaget og modellgrunnlaget, er også betydningen av samsvar mellom forutsetninger for skogbehandling i prognosen og faktisk skogbehandling gjennomført i marka tatt opp. I Del 2 er det gjort følsomhetsanalyser for å kartlegge konsekvenser av feil for middeldiameter og treantall. Tilfeldige feil for middeldiameter i intervallet 20 % til 40 % vil føre til en systematisk undervurdering av volum/ha for en skogeiendom eller et større skogområde som varierer fra 1 % til 5 % etter en framskrivning. For planlegging vil en undervurdering av potensielt avvirkningskvantum i denne størrelsesorden ha liten praktisk betydning. Ved verdsetting for større eiendommer vil en undervurdering av nåverdien som følge av for lavt beregnet avvirkningskvantum kunne utgjøre forholdsvis store kronebeløp. For enkeltbestand kan undervurderingen av volum/ha og nåverdi bli betydelig, og en bør derfor ved verdsetting av enkeltbestand registrere treantall i felt. I Del 3 er Avvirk-2000 testet ut fra intensive takster og nøyaktige oppgaver for skogbehandling over tid for en skogeiendom. Forskjeller i potensiell avvirkning for perioden 2001-2010 basert eksempelvis på 2000-data og 1970-data på 3,6 %, og tilsvarende forskjeller mellom i stående volum på 2,6 % og årlig tilvekst på 5,2 % må betraktes som små, og innenfor det som må forventes i beregninger av denne typen. Datagrunnlaget er imidlertid begrenset og resultatene kan derfor ikke betraktes som en endelig "validering" av programmet. Del 4 gir en kort beskrivelse av Avvirk-2000 slik programmet fungerer i dag. Hovedvekten i beskrivelsen er lagt på den nye funksjonaliteten som er utviklet. Dette gjelder i første rekke framskrivninger for selektive hogster, men også endringer knyttet til livsløpstrær, tilpasninger av programmet slik at det kan gjøres treslagsvise forutsetninger for skogbehandling og nye muligheter til å beregne bruttoverdier for bestand på basis av ulike spesialsortimenter av tømmer.
dc.description.abstractLangsiktige investerings- avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for skogforskningnb_NO
dc.relation.ispartofAktuelt fra Skogforskningen
dc.relation.ispartofseriesAktuelt fra Skogforskningen;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPrognoser
dc.subjectForecasting
dc.subjectUsikkerhet
dc.subjectUncertainty
dc.titleLangsiktige investerings- avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000nb_NO
dc.title.alternativeLangsiktige investerings- avvirknings- og inntektsanalyser for skog med Avvirk-2000nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber29nb_NO
dc.source.issue2nb_NO
dc.identifier.cristin755359
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal