Show simple item record

dc.contributor.authorRøsberg, Ingvald
dc.contributor.authorSjøbakk, Torill Eidhammer
dc.contributor.authorSteinnes, Eiliv
dc.contributor.authorAamlid, Dan
dc.date.accessioned2018-10-12T08:08:35Z
dc.date.available2018-10-12T08:08:35Z
dc.date.created2018-08-24T17:53:03Z
dc.date.issued2001
dc.identifier.isbn82-7169-980-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567758
dc.description.abstractI Program for Terrestrisk Naturovervåking (TOV) ble det samlet inn jordvann fra humussjiktet (5 cm), humusblandet mineraljord (15 cm) og mineraljord i 40 cm dybde på fire overvåkingsflater i 2000. Disse flatene ligger i Lund (Rogaland), Solhomfjell (Aust-Agder), Møsvatn (Telemark) og Gutulia (Hedmark). Flatene ligger i blåbærskog. Overvåking av jordvannet har pågått fra 1991 (Lund). Jordprøver, som ble tatt ved starten av overvåkingsserien, viste at Gutulia, Solhomfjell og Lund hadde et nokså forsuret jordsmonn i humussjiktet og i mineralblandet humus. Møsvatn var minst forsuret i de to sjikta med høgere pH, lavere utbyttbar syre (utbyttingsaciditet) og konsentrasjon av total-Al enn de øvrige. Solhomfjell og Lund hadde vesentlig høyere innhold av Pb, Zn og Cd i jord enn de øvrige flatene, som et resultat av tilførsel med atmosfærisk langtransport. Surheten i jordvannet har hatt en ulik utvikling på flatene i disse årene. Særlig i Lund, som har stor tilførsel av N og S, var det fram til 1999 en negativ utvikling av pH i jordvannet, men bedret seg noe i 2000. På Møsvatn, noe lenger nord, og i Gutulia har utviklinga av pH vært noe gunstigere i samme periode. I Lund og Solhomfjell er det registrert høyere konsentrasjoner av Pb og Cd i jordvannet enn på de øvrige flatene på 5 cm og 15 cm dyp. I Lund er denne tendensen etter hvert merkbar også på 40 cm dyp. Den økende surheten i jordvannet i Lund har trolig vært årsak til at Ca 2+ konsentrasjon i 15 cm sjiktet er gått sterkt ned. I Solhomfjell har det i samme periode vært en stabil eller bedret situasjon for Ca 2+ og pH i samme sjikt. I Lund var særlig humussjiktet sterkt påvirket av nærheten til havet med høge konsentrasjoner av utbyttbart Na + , og Cl - i jordvannet. For K og Mg har utviklingen fra 1991-2000 nokså varierende, særlig på Møsvatn og i Lund. Det er trolig jordbunnsforhold på Møsvatn som gjør at denne flata har høyere konsentrasjoner av Mg 2+ i 5 og 15 cm sjiktet, enn Lund som ligger langt nærmere havet ...
dc.description.abstractProgram for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000
dc.description.abstractMonitoring programme for terrestrial ecosystems. Monitoring of soil water. Final report 2000
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSkogforsknb_NO
dc.relation.ispartofRapport fra skogforskningen
dc.relation.ispartofseriesRapport fra skogforskningen;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.subjectTungmetaller
dc.subjectHeavy metals
dc.subjectNæringsstoffer
dc.subjectNutrients
dc.titleProgram for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000nb_NO
dc.title.alternativeProgram for terrestrisk naturovervåking. Overvåking av jordvann. Sluttrapport 2000nb_NO
dc.title.alternativeMonitoring programme for terrestrial ecosystems. Monitoring of soil water. Final report 2000nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913
dc.source.pagenumber23nb_NO
dc.source.issue5/01nb_NO
dc.identifier.cristin1604445
cristin.unitcode192,0,0,0
cristin.unitnameNorges miljø- og biovitenskapelige universitet
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal