Show simple item record

dc.contributor.authorStøen, Ole-Gunnar
dc.contributor.authorEriksen, Rune
dc.contributor.authorNellemann, Christian
dc.date.accessioned2018-10-11T11:19:33Z
dc.date.available2018-10-11T11:19:33Z
dc.date.created2018-08-31T12:16:45Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.isbn82-7464-134-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567626
dc.description.abstractTil sammen 40 overvåkingsflater med over 370 gran- og furutrær fra 4 tilfeldig valgte observatører ble kontrollert i forbindelse med feltregistreringene i 1997. Avvikene mellom observatører og kontrollør var større for gran i 1997 enn tidligere år. Det ble påvist systematiske avvik. Det var et generelt godt samsvar mellom observatør og kontrollør, hvor over halvparten av trærne hadde mindre enn 5% avvik. Større avvik i 1997 sammenlignet med 1996 skyldes sannsynligvis en større andel trær med lave kronetettheter, noe som medfører større vanskeligheter ved bedømmelsen. Det var store avvik i bedømmelsen av kronefarge, noe som kan skyldes kontroll på høsten, hvor det forekommer mer misfarging. Usikkerheten er størst ved vurdering av enkelttrær og enkeltflater. Vurderinger av endringer i kronetetthet og farge bør fortrinnsvis baseres på trender i et større materiale.
dc.description.abstractLandsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorsk institutt for jord- og skogkartleggingnb_NO
dc.relation.ispartofNIJOS-rapport
dc.relation.ispartofseriesNIJOS-rapport;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectSkogskader
dc.subjectForest damage
dc.subjectOvervåking
dc.subjectMonitoring
dc.titleLandsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997nb_NO
dc.title.alternativeLandsrepresentativ overvåking av skogens vitalitet i Norge - kontroll 1997nb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Naturressursforvaltning: 914
dc.subject.nsiVDP::Natural resource management: 914
dc.source.pagenumber38nb_NO
dc.source.issue05/98nb_NO
dc.identifier.cristin1605798
cristin.unitcode192,14,2,0
cristin.unitnameInstitutt for naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal