Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjølberg, Ole
dc.contributor.advisorSteen, Marie
dc.contributor.authorLindqvist, Mats
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-09T12:34:02Z
dc.date.available2018-10-09T12:34:02Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567152
dc.description.abstractOppgaven har til hensikt å se på hvordan risikojustert avkastning i aktivt forvaltede norske aksjefond påvirkes av ulike markedssituasjoner. Analysen tar for seg norske aksjefond i personkundesegmentet, og fondene som er inkludert oppfyller kravene om minimum 12 år sammenhengende historikk, og et maksimalt minsteinnskudd på 25 000 NOK. Dette innebærer at analysen omfatter 24 aksjefond. Markedssituasjonene for 12- års perioden er delt inn i tre like 4-års perioder: (1) jan. 2006 – des. 2009, (2) i tidsrommet jan. 2010 – des. 2013, og (3) fra jan. 2014 til des. 2017. Periodene skiller seg tydelig fra hverandre hva gjelder markedets avkastning og risiko, der det fra første til tredje periode har vært synkende risiko og økende avkastninger. Den første perioden er sterkt preget av finanskrisen i 2008 – 2009, og dette er med på å prege resultatene. For risikojustert avkastning, reflektert i Jensens’s alfa, gir analysene ingen klar indikasjon på at noen av aksjefondene vedvarende gjør det bedre enn sin referanseindeks. Det er likevel en tydelig tendens at aksjefondene har levert en høyere risikojustert avkastning i periode 1 enn periode 2, og at periode 3 overgår dem begge.nb_NO
dc.description.abstractThe thesis is compiled to look at how risk-adjusted returns in actively managed Norwegian equity funds are influenced by different market situations. The analysis involves Norwegian equity funds in the personal customer segment, and the funds included meet the requirements for a minimum of 12 years of continuous history, and a maximal minimum deposit of 25 000 NOK. This implies that the analysis comprises to 24 equity funds. The market situation for the 12-year period is divided into three equal 4- year periods: (1) Jan. 2006 - Dec. 2009, (2) in the period Jan. 2010 - Dec. 2013, and (3) from Jan. 2014 to Dec. 2017. The three periods are clearly different from each other in terms of the market's return and risk, where it since the first to third period has been declining risk and rising returns. The first period is strongly influenced by the financial crisis in 2008 - 2009, which helps to highlight and characterize the results. For risk-adjusted returns, reflected in Jensen's alpha, the analysis does not provide a clear indication that some of the equity funds are performing better than their benchmark. However, there is a clear tendency for the mutual funds that they delivered a higher risk-adjusted return in period 1 than period 2, and that period 3 exceeds them both.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan kan markedssituasjonen påvirke meravkastningen for aktive aksjefond? : en prestasjonsanalyse av 24 norske aksjefond 2006 - 2017nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal