Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKristiansen, Glenn Roger
dc.contributor.advisorAurland-Bredesen, Kine Josefine
dc.contributor.authorRahimizadeh, Alireza
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-10-09T09:22:15Z
dc.date.available2018-10-09T09:22:15Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2567051
dc.description.abstractI denne avsluttende oppgaven evaluerer jeg prestasjonene til to opsjonsprisingsmodeller, henholdvis Black-Scholes og Hestons stokastiske volatilitetsmodell, og ser på deres resultater basert på prising av indeksopsjoner med OBX-indeksen som underliggende. Utvalgsperioden for kalibreringen er satt til 04.04.2018. Oppgaven belyser flere utfordringer som må tas hensyn til i kalibreringsprosessen. Resultatene fra analysen viser at Heston gir lavere prisingsfeil enn Black-Scholes i estimeringsutvalget og én dag utenfor utvalget, men at Black-Scholes gir lavere prisingsfeil fem dager utenfor utvalget. Resultatene bekrefter de empiriske svakhetene ved begge modeller.nb_NO
dc.description.abstractIn this thesis, I evaluate the performance of two option pricing models, respectively Black-Scholes and Heston's Stochastic Volatility Model, and look at their performance based on pricing of index options with the OBX Index as underlying. The selection period for the calibration is set to April 4th, 2018. The task highlights several challenges that must be taken into account in the calibration process. The results from the analysis show that Heston offers lower pricing errors than Black-Scholes in-sample and one-day out-of-sample, but Black-Scholes gives lower pricing errors five days out-of-sample. The results confirm the empirical weaknesses of both models.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBlack-Scholesnb_NO
dc.subjectHestonnb_NO
dc.subjectHeston's Stochastic Volatility Modelnb_NO
dc.subjectOpsjonsprisingnb_NO
dc.titleBlack-Scholes vs. Hestons stokastiske volatilitetsmodell : hvem gir lavest prisingsfeil for opsjoner med OBX-indeksen som underliggende? : empirisk analyse av prestasjonen til Black-Scholes og Hestons stokastiske volatilitetsmodell for indeksopsjoner på det norske markedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal