Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.authorHoff, Nora Elin
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-09-10T09:04:19Z
dc.date.available2018-09-10T09:04:19Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2561671
dc.description.abstractBakgrunn. Det eksisterer bred enighet om at luftforurensning kan gi negativ helseeffekt. Flere studier knytter NO2 til mortalitet av kardiovaskulære sykdommer, derav er ischemisk hjertesykdom sentralt, men det er også holdepunkter for assosiasjoner til utviklingen av, og mortalitet av lungekreft og alle type dødsfall samlet. Flere av assosiasjonene knyttes til veirelatert NO2. Gjennom folkehelseloven er alle statlige aktører pålagt å ivareta et helsemessig hensyn, og loven skal fremme et prinsipp om ”helse i alt vi gjør”. Loven pålegger også å utjevne sosiale helseforskjeller. Det er vist at luftforurensning kan bidra til å øke sosiale helseforskjeller. Å foreta detaljerte helsekonsekvensutredninger ved veiutbyggingsprosjekter kan derfor være nyttig. Metode. Oppgaven er en type konsekvensutredning for helsekonsekvensene av veiutbyggingsprosjekter og eksponering for NO2. Studien er basert på geografiske informasjonssystemer og land- use regresjon- metodikk. Tidligere studier er brukt for å belyse mulige helsekonsekvenser av NO2 ved veiutbyggingsprosjekter. Resultat. Gjennomsnittlig konsentrasjon av NO2 var svært lik for begge alternativene (1: 23,343; 5:23,341 µg/m3). Høyest konsentrasjon ses langs vannflater. Det er estimert at en andel på 1,13 kommer til å dø av hjerte- og karsykdommer, forårsaket eksponering for NO2 fra veialternativ 1 eller 5. Tilskrivbar andel (TA) for ischemisk hjertesykdom er 0,46 dødsfall. For utvikling av lungekreft er TA 0,70 dødsfall. TA for mortalitet av lungekreft estimeres til 0,16 dødsfall. Det estimeres at 3,96 av totalt antall dødsfall kan tilskrives NO2 fra veialternativ 1, mens TA for veialternativ 5 er estimert til 3,95 dødsfall. Konklusjon. Jeg har utviklet en ny metodikk for beregning av helsekonsekvenser av nitrogendioksid. Det er ingen store forskjeller i eksponering for NO2 fra de to veialternativene, og dermed blir antall dødsfall forårsaket av NO2 likt for Frogn kommune.nb_NO
dc.description.abstractBackground. Exposure to long- term nitrogen dioxide (NO2), including traffic related NO2, has been linked to several health outcomes. This includes mortality from cardiovascular diseases, of which ischemic heart disease is central, but development of lung cancer, lung cancer mortality, and all causes of mortality can also be linked to exposure to long-term nitrogen dioxide. The law of public health requires all public authorities on a national level to implement a health perspective in all long- term planning. This includes equalization of social health differences. Air pollution has in several studies been observed to increase these differences. Preforming a detailed health impact assessment of NO2 from road traffic in road construction projects may therefore be useful. Methods. The study is based on geographical information systems, and land use regression methodology. Epidemiological studies have been used to explain the possible health effects of exposure to NO2. Results. Average NO2 concentrations are almost identical to both alternatives (1: 23,343; 5:23,341 µg/m3). The highest concentrations are observed in the near of water surfaces. It is estimated that each year 1,13 persons in Frogn municipality will die from cardiovascular disease due to exposure of NO2 from either road alternative 1 or 5. 0,46 persons will die from ischemic heart disease due to exposure of NO2 from alternative 1 or 5. 0,70 persons will develop lung cancer due to exposure of NO2 from alternative 1 or 5. 0,16 will die from lung cancer due to exposure of NO2 from alternative 1 or 5. Overall it is estimated that 3,96 persons will die due to exposure of NO2 from alternative 1, and 3,95 persons from alternative 5. Conclusion. In this study, I have developed a new method for estimating health effects of nitrogen dioxide in road construction projects. There are only marginal differences between road alternative 1 and 5, and the numbers of deaths due to NO2 from road traffic are the same for both alternatives.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectNitrogendioksidnb_NO
dc.subjectVeiutbyggingnb_NO
dc.subjectLungekreftnb_NO
dc.subjectHjerte- og karsykdommernb_NO
dc.subjectGeografiske informajonssystemernb_NO
dc.titleHelsekonsekvenser av langtidseksponering for NO2 ved veiutbyggingsprosjekternb_NO
dc.title.alternativeHealth consequences of long- term exposure to NO2 in road construction projectsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber46nb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal