Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHarstad, Odd Magne
dc.contributor.advisorSchei, Ingunn
dc.contributor.authorBogstad, Kjersti
dc.date.accessioned2018-08-23T08:00:42Z
dc.date.available2018-08-23T08:00:42Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558998
dc.description.abstractNæringsrik kumelk utgjør en viktig del av kostholdet til de fleste nordmenn. Melk består av foruten vann, protein, fett, sukker, vitaminer og mineraler. Melkefettet har fått mye fokus de siste ti årene på grunn av det høye innholdet av mettede fettsyrer som blir ansett som helseskadelig. Det er derfor ønskelig å redusere andelen mettede fettsyrer i melka for å bedre den ernæringsmessige kvaliteten. Mettede fettsyrer utgjør om lag to tredjedeler av melkefettet, og det er spesielt laurinsyre (C12:0), myristinsyre (C14:0) og palmitinsyre (C16:0) som virker kolesteroløkende. Mettede fettsyrer utgjør i dag 15 % av energiinntaket vårt, men helsemyndighetene har en målsetting om å redusere bidraget til 10 %. Meieriprodukter er den største kilden til mettet fett i kostholdet vårt. TINE har derfor inngått forpliktelser overfor helsemyndighetene om å redusere andelen mettede fettsyrer i melk. Dette skal de oppnå ved å premiere produsenter som har høy andel umettet fett i melka. 1. mai 2018 økte TINE betalingen for fett, og dette vil skape utfordringer da det er en nær negativ korrelasjon mellom fettinnholdet i melka og andelen umettet fett. Det vil derfor bli svært utfordrende å øke andelen umettet fett i melka, samtidig som innholdet av fett skal øke. Dette er problemstillingen for masteroppgaven, som gjennom et litteraturstudie skal belyse hvilke muligheter melkeprodusentene har gjennom fôring og driftsmåte til å øke andelen umettet fett i melk. Oppgaven skal munne ut i anbefalte strategier som kan oppfylle denne målsettingen.nb_NO
dc.description.abstractDairy products are a substantial part of the Norwegian diet. Milk contain nutrients such as proteins, fat, sugar, vitamins and minerals. The last decade there has been a lot of focus on dairy fat because of the high content of saturated fatty acids, which are deemed harmful to the health of humans. It is therefore desirable to lower the content of saturated fatty acids to increase the nutritional quality of milk. Two thirds of the fat in milk is saturated. The fatty acids lauric acid (C12:0), myristic acid (C14:0) and palmitic acid(C16:0) are the main culprits in the dairy fat that increases cholesterol levels. Saturated fatty acids make up 15 % of our daily energy intake, but The Norwegian Directorate of Health has a goal of reducing this to 10 %. Dairy products are the largest source of saturated fat in our diet. TINE has committed to reduce the amount of saturated fatty acids in the milk. To achieve this, TINE will award farmers that has a high content of unsaturated fatty acids in the milk. The first of May 2018 TINE increased the additional payment for extra fatty milk. This will create challenges since there is a strong negative correlation between total fat and unsaturated fat in the milk. This will make it very challenging to increase the proportion of unsaturated fatty acids, while increasing the amount of total fat. This is the focus of this thesis, which through a study of literature will shed light on the opportunities dairy farmers have to increase the proportion of unsaturated fat in the milk through feeding and management. This paper will give recommendations to strategies that can achieve this goal.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleHvordan øke innholdet av umettet fett i kumelknb_NO
dc.title.alternativeHow to increase the content of unsaturated fatty acids in bovine milknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO
dc.description.localcodeM-HVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal