Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorAarset, Bernt
dc.contributor.authorVageesan, Nesanthy
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-08-21T09:12:04Z
dc.date.available2018-08-21T09:12:04Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2558660
dc.description.abstractToday´s business environment requires almost continual changes from organizations if they want to stay competitive. Organizational changes are associated with challenges and opportunities. Therefore, it is important that the transformation process is carefully managed and implemented. By assuming that involving employees in the change process is necessary to implement a successful change, this study aimed to compare the change managers and employees’ perception of employee involvement during the change process. The main purpose of this master thesis was to determine how the employees in Statens vegvesen actually perceived their involvement during the 2017 reorganization process and how their perception affected their motivation in the change process. Qualitative methods were conducted using semi structured interviews to collect relevant data. Three change managers and four employees affected by the reorganization process were interviewed. The data was analyzed using thematic analysis. The results indicated that employees were motivated in the change process if their perceived involvement was positive. Furthermore, the results indicated that it is sometimes sufficient to share information with employees. These results can be used as groundwork for governmental organizations which aim to plan and implement a change process.nb_NO
dc.description.abstractDagens forretningsmiljø krever nesten kontinuerlige endringer fra organisasjoner hvis de vil være konkurransedyktige. Organisasjonsendringer er assosiert med utfordringer og muligheter. Derfor er det viktig at endringsprosesser håndteres og implementeres nøye. Ved å anta at involvering av ansatte i endringsprosesser er nødvendig for å gjennomføre en vellykket endring, har denne studien til hensikt å sammenligne ledernes og ansattes oppfatning av ansattes involvering i endringsprosessen. Hovedformålet med masteroppgaven var å avgjøre hvordan ansatte i Statens vegvesen faktisk opplevde involvering under reorganiseringsprosessen i 2017, og hvordan deres opplevelse av involvering påvirket deres motivasjon i endringsprosessen. Kvalitative metoder ved hjelp av semistrukturert intervju ble brukt for å samle relevant data. Tre ledere og fire ansatte som ble berørt av endringsprosessen ble intervjuet. Dataene ble analysert ved bruk av tematisk analyse. Resultatene viste at ansatte var motivert i endringsprosessen dersom deres opplevelse av involvering var positiv i endringsprosessen. I tillegg, viste resultatene at det noen ganger er tilstrekkelig å dele informasjon med ansatte. Resultatene i oppgaven kan brukes som grunnlag for offentlige virksomheter som har som mål å planlegge og gjennomføre en endringsprosess.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectEmloymentnb_NO
dc.titleInvolvement of employees in change processes : a case study of a change process in Statens vegvesennb_NO
dc.title.alternativeInvolvering av ansatte i endringsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionsubmittedVersionnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber58nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal