Show simple item record

dc.contributor.authorKrogstad, Tore
dc.contributor.authorDigernes, Ivar
dc.contributor.authorLundby, Torbjørn
dc.date.accessioned2018-06-27T09:36:34Z
dc.date.available2018-06-27T09:36:34Z
dc.date.issued2002-06-03
dc.identifier.issn0805-7214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2503196
dc.descriptionFra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 5/2002 (l.nr. 106). Faggruppe: Jordkjemi. Geografisk område: Norden. Oppdragsgiver: Det Kongelige Landbruksdepartement.nb_NO
dc.description.abstractEn ringtest for jord ble gjennomførst vinteren 2002 med deltakelse av 12 laboratorier i Norge og Sverige. 4 jordprøver ble analysert for volumvekt, glødetap, pH, K-AL, Mg-AL, Ca-AL, K-HNO3 og Cu-EDTA. I tillegg ble det analysert 2 AL-løsninger med tilsatte mengder P, K, Mg og Ca og 2 EDTA-løsninger med tilsatte mengder Cu. Sammenlignet med testen i 2001 er det bedre målinger av pH. Volumvekt har tilsvarende i 2001 alle målingene innenfor akseptable grenser. Alle andre målinger har noe større andel utenfor akseptable grenser enn målingene i 2001. Totalt 13.4% av alle resultatene på jordprøvene ligger utenfor angitte akseptable grenser. Med de relativt strenge avviksgrensene som anvendes ligger resultatene på et nivå (10-15% utenfor akseptable grenser) som man må akseptere på denne type analyser. Totalt sett har kun ett laboratorium mer enn 25% av sine jordanalyseresultater utenfor akseptable grenser. Avvik laboratoriene i mellom skyldes i hovedsak systematiske feil, men tilfeldige feil forekommer også. Noen få laboratorier har så store avvik fra medianverdien for enkelte elementer at resultatene vil gi grunnlag for avvikende kalkings- og gjødslingsanbefalinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for jord- og vannfagnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectJordanalysernb_NO
dc.subjectRingtest for jordnb_NO
dc.subjectAL-ekstraksjonnb_NO
dc.subjectPlantetilgjengelighetnb_NO
dc.subjectSoil analysisnb_NO
dc.subjectSoil testing programnb_NO
dc.subjectAL extractionnb_NO
dc.subjectPlant availabilitynb_NO
dc.titleRingtest for jord : volumtap, glødetap, pH, P-AL, Mg-AL, Ca-AL, K-HNO3 og Cu-EDTAnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber35nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [467]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal