Show simple item record

dc.contributor.authorWu, Qinglan
dc.contributor.authorRiise, Gunnhild
dc.date.accessioned2018-06-26T09:25:22Z
dc.date.available2018-06-26T09:25:22Z
dc.date.issued2001-10-29
dc.identifier.issn0805-7214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502972
dc.descriptionFra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 8/2001 (98). Faggruppe: Pesticider. Geografisk område: S-Ø Norge. Oppdragsgiver: Statens landbrukstilsynnb_NO
dc.description.abstractDet er gjennomført sorpsjons- og desorpsjonsforsøk med pesticidet isoproturon i topp- og undergrunnsjord fra Skuterud, Ås i helhold til OECD guideline 106 (1997). Sorpsjons- og desorpsjonsisotermene for isoproturon er lineære over et stort konsentrasjonsområde (0,0001-1,0 mg/l) i topp- og undergrunnsjord fra Skuterud. Tilpasning til Freundlich isotermer var også god (r^2 > 0,99). Additiver i handelsproduktet Tolkan-WG (Rhone Poulenc) hadde ingen signifikant innvirkning på sorpsjonen av isoproturon i de undersøkte jordtypene. Sorpsjonen av isoproturon er sterkt avhengig av jordas innhold av organisk materiale og sorpsjonen var følgelig høyere for toppjord enn for undergrunnsjord med Kd-verdier på henholdsvis 2,9 og 1,06. Fordelingskoeffisienter korrigert for jordas innhold av organisk karbon viste liten variasjon for de to jordtypene, med verdier på 96 og 107. Sorpsjons- og desorpsjonsprosessene er tilnærmet reversible i topp- og undergrunnsjord fra Skuterud.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherInstitutt for jord- og vannfagnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectPesticidernb_NO
dc.subjectSorpsjonnb_NO
dc.subjectDesorpsjonnb_NO
dc.subjectFordelingskoeffisienternb_NO
dc.subjectPesticidesnb_NO
dc.subjectSorptionnb_NO
dc.subjectDesorptionnb_NO
dc.subjectPartitioning coefficientsnb_NO
dc.titleSorption properties of isoproturon in soilsnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber12nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [490]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal