Show simple item record

dc.contributor.authorElch, Susanne
dc.contributor.authorBørresen, Trond
dc.date.accessioned2018-06-25T12:59:19Z
dc.date.available2018-06-25T12:59:19Z
dc.date.issued1997-12-18
dc.identifier.issn0805-7214
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2502890
dc.descriptionFra Institutt for jord- og vannfag. Rapport nr. 77/97. Oppdragsgiver: Institutt for tekniske fag.nb_NO
dc.description.abstractMålet med denne undersøkelsen var å finne ut hvordan jordas bæreevne og smuldringsegenskaper var påvirket av ulik jordarbeidingspraksis i feltforsøk av langvarig karakter. Jordprøver ble tatt fra direktesådde og høstpløyde ruter av to feltforsøk. Et av forsøkene omfattet også to halmbehandlinger (halm kuttes og legges tilbake og halm tas vekk). Porestørrelsesfordeling før og etter kompresjon med 100 kPa ble bestemt. Dessuten ble jordfasthet og luftpermabilitet målt og konsistensgrensene bestemt. Direktesådd jord hadde større bæreevne sammenlignet med pløyd jord. Komprimering resulterte i mindre endringer i totalt porevolum, porer > 150 µm og porer mellom 30 og 150 µm i den direktesådde jorda sammenlignet med pløyd jord. Halm på overflata ved direktesåing har motvirket at jorda var blitt mer sammenpakket selv om den ikke er blitt pløyd på 14 år. Vanninnholdet ved de ulike konsistensgrensene var høyere på direktesådd sammenliknet med pløyd jord. Spesielt hadde et halmdekke på overflata i forbindelse med direktesåing stor virkning på jordas konsistens. Disse målingene tydet på at direktesådd jord kan bearbeides og kjøres på ved et høyere vanninnhold enn tilsvarende pløyd jord uten at jordstrukturen ødelegges.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherInstitutt for jord- og vannfagnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectDirektesåingnb_NO
dc.subjectLaglighet for jordarbeidingnb_NO
dc.subjectPorestørrelsesfordelingnb_NO
dc.subjectKonsistensgrensernb_NO
dc.subjectDirect drillingnb_NO
dc.subjectWorkabilitynb_NO
dc.subjectPore size distributionnb_NO
dc.subjectConsistency limitsnb_NO
dc.titleVirkning av ulik jordarbeiding på jordas bæreevne og smuldringsegenskapernb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.source.pagenumber26nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Institutt for plante og miljøvitenskap (IPM) [467]
    Inneholder materiale fra: Institutt for fruktdyrking, Institutt for geologi, Institutt for grønnsaksdyrking, Institutt for jord- og vannfag, Institutt for jordbunnslære og Institutt for jordkultur.

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal