• Innføring i Alminnelig Botanikk 

      Hygen, Georg (Learning object, 1973)
      Dette er et konsentrat av forelesningene i B 4 - kurset vårsemesteret 1973. Teksten er meget sterkt forkortet, til delvis ned til telegramstil. Derimot er det aller meste av det dokumentariske materialet som ble nyttet, ...