• Rensekapasitet i jord : avisningskjemikalier; Transport og nedbryting i jord 

      Roseth, Roger; Englund, Jens-Olaf; French, Helen K.; Meyer, Knut-Fredrik; Swensen, Berit; Hongve, Dag (Research report, 1994)
      Renseevnen til jord gjennom den umettede sone på Gardermoen er undersøkt ved både felt og laboratiorieforsøk med avisningskjemikalier (Clearway 1, Kilfrost, samt ren kaliumacetat og propylengkol). Feltforsøkene har foregått ...