• Forskning og forsøk i landbruket : forsøk med kjemisk tynning av eple 

   Ljones, Bjarne; Nesdal, Olav; Hjeltnes, Arne; et al. (Book, 1959)
   Meldinga fortel om resultata av 51 forsøk med kjemisk tynning av eple utført i åra 1951-57. Forsøka er utførd med i alt 12 eplesortar, dels ved Institutt for fruktdyrking, dels på spreidde felt. Av kjemiske tynningsmiddel ...
  • Norsk landbruksforskning : dyrkingsverdien av ripssortar for Sør- og Midt- Noreg 

   Nes, Arnfinn; Hjeltnes, Arne; Meland, Mekjell; et al. (Journal issue; Report, 1994)
   Til saman 24 sortar og seleksjonar av raudrips og ein kvitripssort har vore verdiprøvde i ei rekkje forsøk i ulike landsdeler i Sør- og Midt-Noreg i perioden 1974-1991. Alle sortane vart prøvde ved Kise, 13 vart prøvde ved ...