• Slamdisponering 4 : bruk av kloakkslam på grøntarealer 

      Vigerust, Einar; Guldahl, Tone (Research report, 1981-10-01)
      Innen byer og tettsteder er det behov for matjord til anlegg av grøntarealer, dvs. arealer med plen, busker og trær. I mange områder er det imidlertid vanskelig å skaffe matjord av god kvalitet. Det synes å bli mer og mer ...