• Seminar 25.september 1997 

      Abrahamsen, Gunnar; Stuanes, Arne O.; Bakken, Lars; Blytt, Line Diana; Almås, Åsgeir; Riise, Gunnar (Academic article, 1997-10-14)
      Rapporten inneholder 6 oversiktsartikler som belyser temaene på en populær måte, men med særlig vekt på problemstillinger det arbeides med på Institutt for jord- og vannfag.