• Akkumulering av nitrogen- variasjoner avhengig av bestandsutvikling, nitrogentilførsel og simulert snødekke 

   Sogn, Trine A.; Kjønaas, O. Janne; Stuanes, Arne. O.; Abrahamsen, Gunnar (Research report, 1997-11-01)
   Kunnskap om hvor mye N som kan akkumuleres i jordsmonnet er av stor betydning for beregning av tålegrenser for N i skogøkosystemet. Formålet med denne undersøkelsen var å fremskaffe bedre estimater for netto N-immobilise ...
  • Seminar 25.september 1997 

   Abrahamsen, Gunnar; Stuanes, Arne O.; Bakken, Lars; Blytt, Line Diana; Almås, Åsgeir; Riise, Gunnar (Academic article, 1997-10-14)
   Rapporten inneholder 6 oversiktsartikler som belyser temaene på en populær måte, men med særlig vekt på problemstillinger det arbeides med på Institutt for jord- og vannfag.