Now showing items 22-41 of 491

  • Bruk av oljeholdig vann til vanning av grønnsaker 

   Persson, Arnulf R.; Liefblein, Geir (Research report, 1982)
   Vann er en nødvendig forutsetning for alt organisk liv. De levende organismer består for en stor del av vann, f.eks. mer enn 70% av menneskekroppen er vann, og plantenes vekst og utvikling er avhengig av en kontinuerlig ...
  • Bruk av septiktankslam og råslam ved dyrking av korn 

   Martinsen, Jan (Research report, 1976)
   I denne rapporten er beskrevet en rekke kar- og markforsøk med tilførsel av septiktankslam og råslam til jord hvor det deretter er dyrket korn. I de fleste forsøkene er slammets virkning på avlingmengde, kjemisk sammensetning ...
  • Bærartene og bærdyrkingens historie 

   Heggli, Magne (Learning object, 1956)
  • Chemical and mineralogical studies of some soils from Tanzania 

   Kaaya, Abel; Krogstad, Tore; Digernes, Ivan; Singh, Bal Ram (Research report, 1996-11-05)
   Chemical and mineralogical analyses were done on 13 selected samples from soil profiles in Tanzania. It was one sample with a high content of organic matter, one sand sample and eleven clays. The clay samples have a clear ...
  • Disponering av avløpsslam : betydning av organiske miljøgifter 

   Vigerust, Einar (Research report, 1995-06)
   Organiske miljøgiftene utgjør liten risiko ved spredning av avløpsslam i jordbruk eller på grøntarealer om forskriftene for slamdisponering følges. Innholdet av stoffene i norsk slam vurderes som lavt, om en hindrer spesielle ...
  • Disposal of sewage sludge : heavy metal fluxes in Norwegian agriculture 

   Vigerust, Einar; Wu, Xiaofu (Research report, 1995-02)
   Heavy metal fluxes in Norwegian agriculture were estimated on the basic of annual sludge production, phosphate fertilization and crop production in the main agricultural areas of Norway. Soil heavy metal input due to ...
  • Disposal of Sewage Sludge: Heavy Metal Fluxes in Norwegian Agriculture 

   Vigerust, Einar; Wu, Xiaofu (Research report, 95-02)
   Heavy metal fluxes in Norwegian agriculture were estimated on the basis of annual sludge production, phosphate fertilization and crop production in the mail agricultural areas of Norway. Soil heavy metal input due to ...
  • Djuparbeiding av lagdelt jord : Virkning på jord og avling 

   Njøs, Arnor (Research report, 1980)
   Institutt for jordkultur og Landbruksteknisk institutt (LTI) startet allerede i 1963 samarbeid om utvikling av utstyr og anlegg av forsøksfelter med dyp jordarbeiding med tanke på forbedring av de fysiske forhold i lagdelte ...
  • Drenering av tett myr 

   Njøs, A.; Hove, P. (Research report, 1980)
   Sterkt omsatt torv med H7 - H10 etter v. Posts skala blir ofte kalt brenntorv. Detter torvmaterialet er vanlig i mange myrer langs kysten. Det er neppe bare nedbørmengden som er årsak til at det dannes sterkt omsatt torv. ...
  • Dykingsveiledning for jordskokk 

   Røyseland, Jostein (Learning object, 1981)
  • Dyrking og høsting av grønnsaker for industriell framstilling 

   Persson, Arnulf R. (Learning object, 1977)
  • Dyrkingsmedia 

   Sønju, Haakon (Learning object, 1983)
  • Effects of different fertilizers and fertilizer materials on crop yield and mineral content 

   Ruud, Leif (Research report, 1994-08)
   This report describes the results of the greenhouse and fieldexperiments conductet in the cropping seas of 1993 by the Department of Soil and Water Sciences, Agricultural University of Norway in cooperation with the Norsk ...
  • Effects of different fertilizers and fertilizer materials on crop yield and mineral content 

   Ruud, Leif (Research report, 1995-08)
   This report describes the results of the greenhouse and field experiments conducted in the cropping season of 1994 by the Department of Soil and Water Sciences, Agricultural University of Norway, in co-operation with Norsk ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Ruud, Leif (Research report, 2001-10-22)
   I rapporten presenteres resultater fra et forsøksprogram som utføres av Institutt for jord- og vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus og i felt. Rapporten ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Ruud, Leif (Lecture, 1998-10-08)
   I rapporten presenteres resultater fra et forsøksprogram som utføres av Institutt for jord- og vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus, klimaanlegg og i ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Ruud, Leif (Research report, 1999-09-22)
   I rapporten presenteres resultater fra et forsøksprogram som utføres av Institutt for jord- og vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus, i klimaanlegg og i ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Ruud, Leif (Research report, 1996-10-20)
   I rapporten presenteres resultater fra et forsøksprogram som utføres av Institutt for jord- og vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus, i modellforsøksanlegg og i ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Lombnæs, Peder; Sogn, Trine A.; Ruud, Leif (Research report, 2002-10-03)
   I rapporten presenteres resultater fra et forskningsprogram som utføres av Institutt for Jord- og Vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus og i felt. Rapporten ...
  • Effekt av gjødsling på avlingsmengde og mineralinnhold 

   Ruud, Leif (Research report, 1997-10-10)
   I rapporten presenteres resultater fra et forsøksprogram som utføres av Institutt for jord- og vannfag, Norges Landbrukshøgskole, i samarbeid med Norsk Hydro ASA. Forsøkene er utført i veksthus, i modellforsøksanlegg og i ...