• Water in the unsaturated zone 

   Haldorsen, Sylvi; Berntsen, Einar J. (Conference object, 1986)
   Knowledge about the spatial variability of soil water is of great importance for understanding the hydrology of a certain area. The theories of water flow in the unsaturated zone are rather well established, and many models ...
  • WinXrdPro : et program for tegning av røntgenkurver 

   Jørgensen, Sverre; Jørgensen, Per (Research report, 1999-05-20)
   WinXrdPro er et Windowd-program for tegning av røntgendiffraktogram og utregning av refleksjonenes d-verdier. Flere kurver kan tegnes i samme diagram. Programmet vil forenkle arbeidet med bestemmelse av jordarters og ...