Show simple item record

dc.contributor.advisorBjerkholt, Jarle T.
dc.contributor.advisorLindholm, Oddvar G.
dc.contributor.advisorNavrud, Ståle
dc.contributor.authorTorgersen, Geir
dc.date.accessioned2018-04-25T12:26:43Z
dc.date.available2018-04-25T12:26:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-575-1458-7
dc.identifier.issn1894-6402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2495948
dc.description.abstractStatistics show that there is a global trend of increased frequency of urban flooding. Floods can be caused by rising rivers (fluvial) and heavy rain (pluvial). The work presented here has been restricted to the most frequent type in urban areas, floods induced by heavy rain. Most climate researchers seem to agree that the increased frequency of extreme weather is connected to global warming and climate change (CC). As more people want to live in urban areas, more land must be transformed from its natural site. This leads to more roofs and other sealed surfaces, which reduces the possibility to accumulate and infiltrate water. Conventional piped drainage systems, often designed decades ago for a specific maximum flow rates, will probably be unable to meet the increased volume of water. Sustainable planning of drainage systems covers a range of management practices, mostly associated with non-piped systems for drainage of surface water, as such systems more closely resemble the runoff pattern from a natural site. This concept, called Sustainable Urban Drainage System (SUDS), is considered a necessary step to accommodate the expected increase in urban runoff. Climate change, population growth and aging pipe systems are all important drivers for developing sustainable stormwater management systems to reduce the impact of urban floods.nb_NO
dc.description.abstractOver hele verden er det en økning i omfanget av urbane flommer. Flommer kan forårsakes både av elver som går over sine bredder (fluviale flommer) og av store lokale nedbørsmengder (pluviale flommer). Arbeidet som presenteres her er avgrenset til den vanligste kategorien av urbane flommer, de som er forårsaket av store regnmengder. De fleste klimaforskere er enige om at mer ekstremvær skyldes global oppvarming og klimaendringer. Siden flere mennesker vil bo i byer, må stadig mer areal endres fra sin naturlige tilstand. Dette medfører mer takflater og andre tette arealer som reduserer muligheten for å samle opp og infiltrere overflatevannet lokalt. Tradisjonelle rørbaserte løsninger har lang teknisk levetid og er ofte dimensjonert for flere år tilbake med de forutsetninger som gjaldt på det tidspunktet. Bærekraftig planlegging av overvannssystemer er en tilnærming som har til hensikt å sørge for en mest mulig naturlig drenering av overflatevannet. Dette kalles i internasjonal sammenheng ofte for Sustainable Urban Drainage System (SUDS). I Norge er dette assosiert med lokale løsninger, såkalt lokal overvannshåndtering (LOD). SUDS er vurdert som helt nødvendig for å ta hånd om den forventede økningen i avrenning fra urbane områder. Klimaendringer, befolkningsøkning og et stadig eldre ledningssystem er alle drivere for å utvikle mer bærekraftige overvannsløsninger og redusere omfanget av urbane flommer.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPhD Thesis;2017:59
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleSustainable planning to reduce urban flooding : an interdisciplinary approachnb_NO
dc.title.alternativeBærekraftig planlegging for å redusere urbane flommer : en tverrfaglig tilnærmingnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal