Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKalbro, Thomas
dc.contributor.authorHermanstad, Sverre Oddvar
dc.coverage.spatialNorway, Fornebunb_NO
dc.date.accessioned2018-04-19T12:17:55Z
dc.date.available2018-04-19T12:17:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2495102
dc.description.abstractMasteroppgaven vil ta for seg bolig fasiliteter basert på delingsøkonomi. Med bolig fasiliteter mener vi fellesarealer som f.eks bilkollektiv, gjestehybel, møterom/co-working space, takterrasse, selskapslokaler, storkjøkken e.t.c. Det er mulig at fasilitetene leveres som en del av et boligkonsept, eller bare som tilleggs tilbud i et ordinært boligprosjekt. Oppgaven forsøker å kartlegge interessenivået for fasilitetene gjennom en spørreundersøkelse som ble gjennomført med potensielle boligkjøpere på Fornebu. Oppgaven vil også belyse hvorfor slike boligkonsepter kan være mer aktuelt i dagens samfunn og om det kan potensielt påvirke fremtidig boligutvikling.nb_NO
dc.description.abstractThe Master's thesis will discuss housing facilities based on sharing economics. We can also call these cohousing facilities. With cohousing facilities, we mean common areas such as carpool, cohouse guest apartments, meeting room / co-working space, roof terrace, banqueting rooms, large kitchens e.t.c. It is possible that the facilities are delivered as part of a co-housing concept or as an additional offer in a regular housing project. The task attempts to map the level of interest for the facilities through a questionnaire that was conducted with potential home buyers at Fornebu in Norway. The task will also illustrate why such housing concepts may be more relevant in today's society and if it can potentially affect future housing development.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectEiendomsutviklingnb_NO
dc.titleDelingsøkonomi og bolig fasiliteter : analyse av fasiliteter for ny-boligmarkedet på Fornebunb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-EUTVnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal