Show simple item record

dc.contributor.advisorAamodt, Geir
dc.contributor.advisorSkarpaas, Lisebet Skeie
dc.contributor.authorStaldgaard, Ditte
dc.coverage.spatialNorwaynb_NO
dc.date.accessioned2018-03-16T12:57:11Z
dc.date.available2018-03-16T12:57:11Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2490885
dc.description.abstractSkadelig bruk av alkohol er en av de største risikofaktorene for dårlig helse på globalt plan, og alkoholbruk er blant de ti ledende dødsårsaker i verden. Verdens Helseorganisasjon har satt som globalt mål å redusere skadelig bruk av alkohol med ti prosent innen 2025. I Norge er alkoholforbruket økende og har vært det siden slutten av forrige århundre. Denne økningen gjelder for befolkningen generelt og ikke bare hos den andelen av befolkningen som har et problemfylt alkoholforbruk. Også i norsk arbeidsliv har man over de siste årene opplevd en endring i alkoholbruken. Det har vokst frem en rekke nye situasjoner der alkohol brukes i jobbrelaterte sammenhenger, såkalt gråsonedrikking. Undersøkelser viser at en stor del av det samlede alkoholkonsumet blant arbeidstakere er relatert til jobben deres og alkoholkulturen på arbeidsplassen ser ut til å ha stor betydning når det gjelder ansattes alkoholbruk. Målet med denne studien var å undersøke hvilke endringer i alkoholkulturen ansatte og ledere i norske bedrifter opplevde etter at det ble satt fokus på alkohol i bedriftene. Studien benytter seg av kvalitativ metode. Det har blitt gjennomført semistrukturerte fokusgruppeintervjuer i seks norske bedrifter. Bedriftene er fra offentlig og privat sektor, og representerer både store og små bedrifter. Datamaterialet er analysert ved hjelp av kvalitativ innholdsanalyse. Studien viser at ansatte og ledere opplever endringer som relaterer seg til [1] bevisstgjøring, herunder økt bevissthet om alkoholbruk og signaleffekt ved bruk av alkohol i jobbsammenheng; [2] tiltak, i form av reduksjon i eksponering til alkohol og tydeliggjøring av ledelsens holdninger; og [3] ytre påvirkninger, herunder endringer i markedssituasjon og generelt i samfunnet. Ansattes beslutning om alkoholbruk kan ikke forstås alene ut fra individuelle faktorer hos den enkelte. Denne studien presenterer viktige faktorer for alkoholbruk hos ansatte, men kan ikke forklare kausale sammenhenger. Funnene kan være nyttig for fremtidig arbeid med forebyggende tiltak med mål om å redusere alkoholbruken på arbeidsplassene.nb_NO
dc.description.abstractHarmful use of alcohol is one of the leading risk factors for poor health globally, and alcohol use is among the ten leading causes of death worldwide. World Health Organisation has set a goal of reducing harmful use of alcohol by 10 % by 2025. In Norway, alcohol consumption is increasing and has been since the end of the last century. This increase reflects an increase in the general consumption, not only among the part of the population with a harmful use of alcohol. Norwegian working life has also experienced a change in the use of alcohol over the last years. There has been an increase in work-related occasions in which alcohol is used. Studies show that a large amount of the overall consumption of alcohol among employees is related to their job. Drinking culture in the workplace seems to have great influence on the use of alcohol among employees. The goal of this study is to examine the changes related to drinking culture experienced by employees and employers in Norwegian companies, after increasing focus on alcohol in the companies.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleAlkoholkultur i norsk arbeidsliv : ansattes og lederes opplevelse av endringer når det settes fokus på alkohol i norske bedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodeM-FOLnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal