Show simple item record

dc.contributor.authorSøvik, Anne Kristine
dc.contributor.authorAdam, Kinga
dc.contributor.authorParuch, Adam
dc.date.accessioned2018-02-22T09:01:41Z
dc.date.available2018-02-22T09:01:41Z
dc.date.created2018-02-01T12:59:01Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2486327
dc.description.abstractKonstruerte våtmarker og filterbedanlegg er utviklet for å rense kommunalt avløpsvann i spredt bebygde strøk. I disse anleggene brukes filtermaterialer med høy fosforbindingskapasitet for å fjerne fosfor (P) fra avløpsvannet. Evnen som et filtermateriale har til å binde P har vært undersøkt i laboratoriet ved hjelp av risteforsøk, kolonneforsøk og karforsøk. Ved å måle hvor mye P som er bundet til filtermaterialet i storskala renseanlegg kan vi få et estimat på den reelle P-bindingen i felt. Dette nr. av Bioforsk FOKUS gir en oversikt over undersøkelser som ligger til grunn for vurdering av bindingskapasitet og levetid for norske anlegg designet i henhold til VA-miljøblad 49.
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk FOKUS
dc.relation.ispartofseriesBioforsk FOKUS
dc.titleFosforfjerning i filterbedanlegg og konstruerte våtmarker - erfaringer fra laboratorieforsøk og feltmålinger
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber6
dc.source.volume2
dc.source.issue15
dc.identifier.cristin1560567
cristin.unitcode192,15,0,0
cristin.unitnameRealfag og teknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record