• Forskning og forsøk i landbruket : plogfri jordarbeiding til vårkorn - bind 36 

   Ekeberg, Egil; Riley, Hugh; Njøs, Arnor (Research report, 1985)
   Dyrking av vårkorn uten bruk av plog er prøvd på 8 felt med i alt 41 årshøstinger. Avlinga var avhengig av kvekemengden (r = + 0, 73* **). På jord uten kveke ga plogfri jordarbeiding samme avling som tradisjonell jordarbeiding. ...
  • Norsk landbruksforskning : plogfri dyrking på store forsøksruter 

   Ekeberg, Egil; Riley, Hugh (Journal issue, 1989)
   Dyrking av korn og potet uten bruk av plog er sammenlignet med tradisjonell jordarbeiding på store forsøksruter i årene 1982 til 1988. Serien omfatter seks felt på morenejord med tilsammen 22 høsteår med korn og 5 med ...