Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAstrup, Rasmus Andreas
dc.contributor.authorHeggem, Eva Solbjørg Flo
dc.contributor.authorNordbakken, Jørn-Frode
dc.contributor.authorVennesland, Birger
dc.date.accessioned2018-02-12T10:13:09Z
dc.date.available2018-02-12T10:13:09Z
dc.date.created2018-01-03T13:29:21Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2484002
dc.description.abstractHelgeland er i foreliggende rapport definert som kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Bindal, Brønnøy, Hemnes og Rana. Det er 38 utredningsområder som skal vurderes for vern, hvilket tilsvarer 119 090 ha eller 7 % av Helgelands totale areal. De 38 utredningsområder utgjør et brutto produktivt skogareal på 8 916 ha, hvorav omkring 46 % (4 130 ha) er fradrag. Det er fradrag for nøkkelbiotoper, samt buffer mot vann og myr, som utgjør forskjellen mellom brutto og netto produktivt skogareal. De 8 916 ha produktiv skog som berøres av utredningsområdene utgjør 4 % av den produktive skogen på Helgeland, og 1 % av den produktive skogen i Nordland. Det totale brutto virkesvolumet på statens grunn på Helgeland er 2 978 094 m3, hvorav 17 % er berørt av de 38 utredningsområdene. Dette tilsvarer et berørt volum som utgjør omkring 3,5 % av Helgelands totale volum, og 1,5 % av Nordlands totale volum. Innenfor de 38 utredningsområdene er 46 % av det produktive skogareal dekket av nøkkelbiotoper, samt buffer mot vann og myr. Dette illustrerer at utredningsområdene har en stor naturverdi (andel viktige habitater) i forhold til det generelle landskapet på Helgeland og i hele Nordland. 19 av områdene er vurdert å ha regionalt unike naturkvaliteter, mens 16 områder tillegges nasjonalt unike kvaliteter. Et meget stort innhold av signal- og rødlistearter er knyttet til 9 av utredningsområdene, men rødlistearter er funnet i (minst) 29 av områdene. Kunnskaper om de observerte rødlisteartenes populasjonsstørrelse og utvikling i de ulike utredningsområdene er svært begrenset, og forekomst av moser, insekter og fugl er generelt lite undersøkt i de fleste av utredningsområdene. Dette innebærer at det ikke er mulig å foreta en kvantifisering av effekter på rødlisteartene ved å ikke verne. […]
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk institutt for skog og landskap
dc.relation.ispartofOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.relation.ispartofseriesOppdragsrapport fra Skog og Landskap
dc.subjectNaturvern
dc.subjectNature conservation
dc.subjectSkogressurser
dc.subjectForest resources
dc.titleAnalyse av tilgjengelige skogressurser på Helgeland i forhold til vern. Konsekvenser for virkestilgang og naturverdier
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Skogbruk: 915
dc.subject.nsiVDP::Forestry: 915
dc.source.pagenumber24
dc.source.issue08
dc.identifier.cristin1534862
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel