Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaug, Espen
dc.contributor.advisorHenriksen, Tom Erik Sønsteng
dc.contributor.authorVindedal, Kjetil
dc.contributor.authorIversen, Mathias Adrian
dc.date.accessioned2018-02-06T13:27:21Z
dc.date.available2018-02-06T13:27:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2482962
dc.description.abstractBitcoin har fra sin spede start i 2009 gått fra å være en kryptovaluta handlet mellom entusiaster, til å få betydelig oppmerksomhet i media for sin kraftige verdistigning. Bitcoin har også fått annerkjennelse fra deler av finansverden, og fikk et gjennombrudd da CME Groupe annonserte at de lanserer Bitcoin future produkter i løpet av fjerde kvartal 2017. Det har til nå vært relativt få studier som vurderer Bitcoin fra et finansielt perspektiv. Datagrunnlaget har, naturlig nok, vært begrenset i tid, og mange av studiene har benyttet in-sample analyser i stedet for mer realistiske out-of-sample analyser. Vi analyserer åtte investeringsstrategier out-of-sample, fra risikoaverse strategier som Minimum Variance og Risk Parity, til optimeringsstrategier som Max Sharpe og Omega optimering med og uten Bitcoin i investeringsuniverset. Investeringsuniverset tar utgangspunkt i en investor, som er eksponert i råvarer, amerikanske aksjer og obligasjoner. Datagrunnlaget benyttet er fra perioden september 2012 til september 2017. Vi har delt dette inn i tre delperioder og sett på rullerende mål for å undersøke om resultatene er konsistente over tid. Kombinert med svært høy volatilitet og avkastning, viser Bitcoinavkastningene lave og stabile korrelasjoner med avkastningene til de andre investeringsobjektene. Bitcoin reduserer ikke risikoen signifikant til de risikoaverse porteføljene i hele perioden. Dette er konsistent i alle delperioder. Porteføljene som inkluderer Bitcoin oppnår signifikant bedre risikojusterte avkastningsmål i heleperioden samlet, men det er variasjoner mellom delperiodene. Bitcoin vurderes som et mulig investeringsobjekt hvis målet er å øke risikojustert avkastning, men innebærer økt risiko. Bitcoininvesteringer er ikke et godt alternativ for risiko-reduksjon i perioden vi har undersøkt. Sensitive oppfølgende studier er nødvendig på grunn av Bitcoins unge alder og for å se i hvilken grad resultatene tåler tidens tann.nb_NO
dc.description.abstractSince its inception in 2009, Bitcoin has gone from being a cryptocurrency traded between enthusiasts, to attain plenty of media attention for its extreme appreciation. Parts of the financial elite have started to recognise Bitcoin as a viable investment, and the cryptocurrency broke a new barrier when CME Groupe announced to launch Bitcoin futures in the fourth quarter of 2017. Until now the financial literature pertaining to Bitcoin is scarce. The literature is characterized by the short period of data, and the tendency to use in-sample tests as opposed to more realistic out-of-sample analyses. We employ eight different asset allocation strategies in this out-of-sample study of portfolio benefits of Bitcoin investments, spanning from risk averse strategies like Minimum Variance and Risk Parity, to optimization of risk-adjusted return measures as Max Sharpe, and Omega optimization. For each strategy, we obtain one portfolio with and on without Bitcoin. Our investment universe is that of an American investor, exposed in commodities, American stocks and bonds. We split our data sample period: September 2012 - September 2017, in three sub periods and compare rolling measures to compare historical performance. Compared to our other assets, Bitcoin exhibits persistently low correlations paired with exceedingly high volatility and returns. Bitcoin does not reduce the risk of the Minimum Variance and the Risk Parity portfolios for the whole examined period. This also holds for all subperiods. The portfolios containing Bitcoin improves the risk-adjusted return measures significantly for all strategies, with some variations between the subperiods. We consider Bitcoin as a viable investment if the goal is to increase risk-adjusted returns, but not if the goal only is risk reduction. Due to the short time period available, and the possible early-stage behavior of Bitcoin, future studies are needed to see if the results stands the test of time.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNorwegian University of Life Sciences, Åsnb_NO
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectBitcoinnb_NO
dc.subjectOut-of-Sample Analysisnb_NO
dc.subjectPortfoliosnb_NO
dc.titleBitcoins verdi i diversifiserte porteføljer : en out-of-sample studienb_NO
dc.title.alternativeThe value of Bitcoin in multi-asset-portfolios : an out-of-sample analysisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213nb_NO
dc.source.pagenumber59nb_NO
dc.description.localcodeM-ØAnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal