Show simple item record

dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorStarkloff, Torsten
dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorEklo, Ole Martin
dc.contributor.authorTveiti, Geir
dc.date.accessioned2018-01-04T13:37:27Z
dc.date.available2018-01-04T13:37:27Z
dc.date.created2017-12-14T07:48:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-17-01985-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2475726
dc.description.abstractRedusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for pløying, mens endret jordarbeiding betyr pløying om våren i stedet for høsten. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekten av redusert og endret jordarbeiding på erosjon og næringsstofftap på forholdsvis bratte jordbruksarealer. Det eksisterer derimot kun få undersøkelser av jordarbeidingseffekter på arealer med liten helling, på tross av at slike arealer utgjør størsteparten av jordbruksarealene der det dyrkes korn.....
dc.language.isonob
dc.publisherNIBIO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport
dc.subjectJordarbeiding
dc.subjectSoil management
dc.subjectErosjon
dc.subjectErosion
dc.subjectKlima
dc.subjectClimate
dc.titleKjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2016–2017 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Jordfag: 913
dc.subject.nsiVDP::Soil sciences: 913
dc.source.pagenumber48
dc.source.volume3
dc.source.issue148
dc.identifier.cristin1527076
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8503
cristin.unitcode192,10,2,0
cristin.unitnameInstitutt for plantevitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record