Show simple item record

dc.contributor.authorPedersen, Hans Chr.
dc.contributor.authorWabakken, Petter
dc.contributor.authorArnemo, Jon Martin
dc.contributor.authorBrainerd, Scott
dc.contributor.authorBrøseth, Henrik
dc.contributor.authorGundersen, Hege
dc.contributor.authorHjeljord, Olav
dc.contributor.authorLiberg, Olof
dc.contributor.authorSand, Håkan
dc.contributor.authorSolberg, Erling Johan
dc.contributor.authorStoraas, Torstein
dc.contributor.authorStrømseth, Thomas H.
dc.contributor.authorWam, Hilde
dc.contributor.authorZimmermann, Barbara
dc.date.accessioned2017-12-22T09:13:25Z
dc.date.available2017-12-22T09:13:25Z
dc.date.created2007-01-26T12:30:12Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-426-1665-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473666
dc.description.abstractDenne rapporten oppsummerer kort hovedaktivitetene vi har hatt i perioden 2000-2004 i for-bindelse med ulveforskning gjennom prosjektet Rovvilt og Samfunn (RoSa). Prosjektet har mottatt økonomisk støtte fra Norges forskningsråd, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkes-mennene i Hedmark, Oslo/Akershus og Østfold, Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Våler, Ås-nes, Grue, Kongsvinger og Eidskog kommuner, Borregaard Skoger AS, Glommen Skogeierfo-rening, Norges Skogeierforbund, Norskog, Åmot Utmarksråd, Sve-Nor-Älg og TRÅ elgregioner. Rapporten er først og fremst en tilbakerapportering til disse. Etter at ulvebestanden vokste utover på 1990-tallet ble det stadig mer aktuelt å starte opp mer koordinert ulveforskning både i Norge og Sverige. Fordi den norsk-svenske riksgrensa skjærer tvert gjennom ulvebestandens kjerneområde, og problemer knyttet til ulv finnes på begge sider av grensa, innså man at påbegynt ulveforskning i de to landene burde samordnes og styrkes. I 2000 opprettet man derfor Det skandinaviske ulveforskningsprosjektet, med kortnavnet SKANDULV. Forskere fra 7 ulike vitenskapelige institusjoner arbeider innen SKANDULV; Norsk institutt for naturforskning, Høgskolen i Hedmark, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Grimsö forskningsstation, Universitetet i Uppsa-la og Universitetet i Lund. Det overordnede mål med SKANDULVs virksomhet er å framskaffe faktaunderlag for en opti-mal forvaltning av ulv i Norge og Sverige, samt å bidra til spredning av informasjon om ulvens biologi og forvaltning til et bredt publikum. En del av resultatene som har framkommet i dette prosjektet ble rapportert i forbindelse med utarbeidelse av ny rovviltmelding i 2003 (jf. St. meld. Nr. 15 (2003-2004) Rovvilt i norsk natur). Mye innsamlet data er ennå ikke ferdig analysert og flere av konklusjonene som framkommer her vil derfor ikke være endelige. Selv om mye feltarbeid videreføres også utover 2004, har 2005 vært preget av oppsummering og analysering av allerede tilgjengelig data. Dette vil gjen-speiles i en økende publiseringstakt av vitenskapelige og mer populærvitenskapelig artikler i årene som kommer.
dc.language.isonob
dc.publisherNorsk Institutt for Naturforskning
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2005/117.pdf
dc.titleRovvilt og Samfunn (RoSa). Det skandinaviske ulveprosjektet – SKANDULV. Oversikt over gjennomførte aktiviteter i 2000-2004
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Zoologiske og botaniske fag: 480
dc.subject.nsiVDP::Zoology and botany: 480
dc.source.pagenumber79
dc.source.issue117
dc.identifier.cristin315438
dc.relation.projectAndre: Direktoratet for naturforvaltning
dc.relation.projectAndre: Norges forskningsråd
cristin.unitcode192,0,0,0
cristin.unitcode192,1,3,0
cristin.unitnameNorges miljø- og biovitenskapelige universitet
cristin.unitnameInstitutt for naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record