Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSæbø, Arne
dc.contributor.authorLeeuwen, Geo van
dc.contributor.authorBriseid, Tormod
dc.contributor.authorNesheim, Lars
dc.date.accessioned2017-12-22T09:11:34Z
dc.date.available2017-12-22T09:11:34Z
dc.date.created2017-02-16T11:44:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-17-01766-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473662
dc.description.abstractRapporten gir resultater fra et forprosjekt finansiert av Jæren Biogass og VRI i Rogaland. Jæren Biogass skal separere husdyrgjødsel hos bønder og den tørre fraksjonen skal fraktes til et biogassanlegg. Den flytende fraksjonen skal imidlertid brukes som husdyrgjødsel på bruket der separasjonen blir gjort. I prosjektet har vi fått analysert innholdet av næringsstoffer i separert gjødsel. Resultatene viste at separeringen bevarte en betydelig mengde totalnitrogen og fosfor i den tørre fraksjonen. Dermed må en øke mengden flytende gjødsel tilført på bruket, dersom en skal kompensere for den næringen som forsvinner med den tørre fraksjonen til biogassanlegget. Dersom bioresten etter biogassproduksjon ikke skal brukes på gården der gjødselen hadde sitt opphav, så må en finne nye bruksmarkeder for bioresten. Separert kugjødsel og biorest ble testet som ingredieneser i vekstmedier. Resultatene viste at fraksjonene ikke var gode nok uten innblanding av andre komponenter, men tilveksten til plantene var tilfredsstillende i de beste blandingene. Imidlertid må en videreutvikle vekstmedier med bruk av gjødsel, kompost, biorest og andre komponenter for å kunne produsere optimale blandinger til de mest aktuelle plantene.
dc.language.isonob
dc.publisherNIBIO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport
dc.subjectGjødsel
dc.subjectManure
dc.titleProdukter av husdyrgjødsel - nye foredlingsmetoder og produkter fra separert og biogassbehandlet husdyrgjødsel
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Andre landbruksfag: 919
dc.subject.nsiVDP::Other agricultural sciences: 919
dc.source.pagenumber19
dc.source.volume2
dc.source.issue161/2016
dc.identifier.cristin1451193
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 10375
cristin.unitcode192,38,0,0
cristin.unitnameSenter for klimaregulert planteforskning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel