Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKværnø, Sigrun
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorEklo, Ole Martin
dc.contributor.authorTveiti, Geir
dc.contributor.authorBolli, Randi
dc.date.accessioned2017-12-22T08:32:45Z
dc.date.available2017-12-22T08:32:45Z
dc.date.created2017-03-22T10:56:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn978-82-17-01821-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473638
dc.description.abstractRedusert og endret jordarbeiding har vært et av de viktigste tiltakene mot erosjon og tap av næringsstoffer fra jordbruksarealer siden begynnelsen på 1990-tallet. Redusert jordarbeiding betyr bare harving i stedet for pløying, mens endret jordarbeiding betyr pløying om våren i stedet for høsten. Avrenningsforsøk som startet på 1980-tallet viser stor effekten av redusert og endret jordarbeiding på erosjon og næringsstofftap på forholdsvis bratte jordbruksarealer. Det eksisterer derimot kun få undersøkelser av jordarbeidingseffekter på arealer med liten helling, på tross av at slike arealer utgjør størsteparten av jordbruksarealene der det dyrkes korn. Avrenningsforsøket på Kjelle i Bjørkelangen ble satt i gang i 2014 for å belyse effekter av jordarbeiding på næringsstoffavrenning fra arealer med liten erosjonsrisiko, det vil si forholdsvis flate arealer. Forsøket består av 9 forsøksruter med målinger av avrenning fra både overflatevann og grøftevann fra hver rute. Jordarbeidingen omfatter 1) høstpløying med vårkorn, 2) vårpløying med vårkorn og 3)høstpløying med høstkorn. Resultater fra forsøkets første og andre år, 2014-2015 og 2015-16, er beskrevet i denne rapporten........
dc.language.isonob
dc.publisherNIBIO
dc.relation.ispartofNIBIO Rapport
dc.relation.ispartofseriesNIBIO Rapport
dc.subjectJorderosjon
dc.subjectSoil erosion
dc.subjectKlima
dc.subjectClimate
dc.subjectFosfor
dc.subjectPhosphorus
dc.titleKjelle avrenningsforsøk. Årsrapport 2015–2016 for jordarbeidingsforsøk på lav erosjonsrisiko
dc.typeResearch report
dc.subject.nsiVDP::Landbruksfag: 910
dc.subject.nsiVDP::Agricultural sciences: 910
dc.source.pagenumber55
dc.source.volume3
dc.source.issue41/2017
dc.identifier.cristin1460284
dc.relation.projectNIBIO - Norsk institutt for bioøkonomi: 8503/8278
cristin.unitcode192,3,5,0
cristin.unitnameInstitutt for plantevitenskap
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel