Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSverdrup-Thygeson, Anne
dc.contributor.authorHanssen, Oddvar
dc.contributor.authorØdegaard, Frode
dc.date.accessioned2017-12-21T14:43:02Z
dc.date.available2017-12-21T14:43:02Z
dc.date.created2015-07-23T10:48:54Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-426-2211-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473601
dc.description.abstractEremitten Osmoderma eremita er en stor (20 - 40 mm) og kraftig bygd brunsvart bille i familien Skarabider. Den lever i gamle hule lauvtrær, der larven spiser råtten ved inne i hulrommet. Ar-ten ansees å være på kraftig tilbakegang over hele sitt utbredelsesområde. Eremittens biologi og økologi Eremittens størrelse kombinert med dens mørkt kastanjebrune, glinsende farge er karakteris-tisk. Den kan minne om neshornbillen (Oryctes nasicornis), men eremitten skilles fra denne på flatere kroppsfasong med dekkvinger som i midten er noe konkave og kraftig rynkete. Larvene til eremitten har et utseende som er typisk for skarabidelarver; tykke og litt krumme med 3 par relativt korte, men velutviklete bein. Larven kan bli mer enn 60 mm lang. Eremitten lever i hule trær fylt med vedmuld; en blanding av råtten ved, sopphyfer og rester av organisk materiale fra fuglereder, vepsebol etc. Larven livnærer seg av den råtne, myknede veden i overgangen mellom trestammen og vedmolda, og larveutviklingen tar vanligvis 3-4 år i Skandinavia. Den voksne billen klekker i juli/august, og lever bare 2-4 uker. De voksne indivi-dene holder seg for det meste inne i de hule trærne, men kan observeres krypende på utsiden av stammen i varmt vær. Eremitten flyr sjelden. Den synes å foretrekke soleksponerte hultrær med store mengder vedmuld. Slike trær har som oftest også stor diameter, og forekommer primært i kulturlandskapet. Det er enklere å finne spor etter eremitten i form av larvemøkk eller i form av fragmenter etter voksne dyr, enn å finne levende dyr. Eremittens ekskrementer ligner små pellets, opp til 8 mm lange og opp til 3 mm i diameter. De har en svakt oval form i tverrsnitt, og endene er skarpt avskårne. Utbredelse og bestandsutvikling Inndelingen av Osmoderma-artskomplekset i Europa er noe omdiskutert, men DNA-studier vi-ser at det finnes to hovedgrupper (klader): O. eremita, som er utbredt i Vest-Europa inkludert Sverige og Norge, og O. barnabita, som inkluderer taxa i Sentral- og Øst-Europa. Dersom man betrakter hele komplekset under ett, er det funn av Osmoderma i 33 land i Europa, inkludert eldre funn. Sverige huser 30-50 % av den kjente populasjonen i Europa, konsentrert til landets sydøstre deler. Også i Tsjekkia, Slovakia, østre deler av Tyskland samt Nord-Italia finnes rela-tivt mange forekomster. Eremitten vurderes å være på kraftig tilbakegang over hele sitt utbredelsesområde. Arten er avhengig av et habitat som stadig blir mindre vanlig. Populasjonene er små og isolerte i de fleste landene, og tilfeldige variasjoner i overlevelse gjør at man må forvente at arten fortsetter å gå tilbake i nærmeste framtid, selv uten en fortsatt habitatreduksjon. I Norge var eremitten antatt utdødd da den i 2008 ble gjenoppdaget i Tønsberg, Vestfold. Dette var første funn av levende eksemplarer i Norge på mer enn 100 år. Videre undersøkelser av denne populasjonen, blant annet med bruk av feromonfeller og et spesialkamera som gjør det mulig å se inne i de hule trærne (feierkamera), er gjort både i 2009 og 2010. NØKKELORD : Handlingsplan for truete arter, Eremitt Osmoderma eremita, Action Plan for threatened species, Osmoderma eremita
dc.language.isomis
dc.publisherNorsk institutt for naturforskning
dc.relation.ispartofNINA rapport
dc.relation.ispartofseriesNINA rapport
dc.relation.urihttp://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2010/632.pdf
dc.titleFaglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita
dc.title.alternativeFaglig grunnlag for handlingsplan for eremitt Osmoderma eremita
dc.typeResearch report
dc.source.pagenumber44
dc.source.issue632
dc.identifier.cristin1254964
dc.relation.projectAndre: Fylkesmannen i Vestfold
cristin.unitcode192,1,3,0
cristin.unitnameInstitutt for naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel