Show simple item record

dc.contributor.authorSkarbøvik, Eva
dc.contributor.authorBechmann, Marianne
dc.contributor.authorRohrlack, Thomas
dc.contributor.authorHaande, Sigrid
dc.date.accessioned2017-12-20T08:23:17Z
dc.date.available2017-12-20T08:23:17Z
dc.date.created2017-10-13T23:32:53Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.isbn978-82-17-00610-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2473134
dc.description.abstractRapporten gir resultater fra overvåkingen av Vansjø, seks innsjøer oppstrøms i nedbørfeltet, tilførselselver og – bekker, samt Mossesundet i perioden 16. oktober 2008 – 15. oktober 2009. I alt ble 19 elve-/bekkestasjoner, 13 innsjøstasjoner og én kyststasjon prøvetatt og analysert for parametre knyttet til eutrofi (næringsstoffer, partikler, tarmbakterier, m.m.). Rapporten inneholder oversikter over gjennomsnittskonsentrasjoner i bekker, elver og innsjøer, tilførselsberegninger til Vansjø, samt trendanalyser for de stasjoner hvor det finnes data tilbake i tid. Et fosforbudsjett er også beregnet for vassdraget. Det er utarbeidet et temaark som oppsummerer undersøkelsene; dette er lagt inn bakerst i rapporten som et utvidet sammendrag.
dc.language.isonob
dc.publisherBioforsk
dc.relation.ispartofBioforsk Rapport
dc.relation.ispartofseriesBioforsk Rapport
dc.subjectNæringsstoffer
dc.subjectNutrients
dc.subjectVannovervåking
dc.subjectWater monitoring
dc.subjectEutrofiering
dc.subjectEutrophication
dc.titleOvervåking Vansjø/Morsa 2008-2009. Resultater fra overvåkingen i perioden oktober 2008 til oktober 2009
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.subject.nsiVDP::Limnologi: 498
dc.subject.nsiVDP::Limnology: 498
dc.source.pagenumber115
dc.source.volume5
dc.source.issue12
dc.identifier.cristin1504580
dc.relation.projectBioforsk: 2110-637
cristin.unitcode192,14,0,0
cristin.unitnameMiljøvitenskap og naturforvaltning
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record